sıra

sıra

парта, ряд, порядок, очередь, отрезок времени

O sırada, defteri istemek için herhangi bir özel nedeni yoktu

В тот момент он не знал еще, зачем ему эта книжка

Bu sırada çuvalın altını kesen çocuklarda yanılmadıklarını anlayarak masal battaniyesini çuvaldan almışlar

Тем временем дети, разрезавшие дно мешка, поняли, что не ошиблись, и достали из мешка сказочное одеяло

Tam o sırada ülkenin üzerine kapkara bir bulut yayılmış ve çiçeğin ışığı tamamen sönmüş

В этот момент над страной пронеслось темное облако, и свет цветка полностью погас

Bu sırada yaramaz mikrop hangi çocuğu hasta etse diye düşünüp dururmuş

Тем временем озорной микроб продолжал думать, кого из детей сделать больным

Kızın hayatı sıradan ve monotondu, ancak o her zaman içinde bir tutku olduğunu hissediyordu

Ее жизнь была обычной и однообразной, но она всегда чувствовала, что в ней есть какая-то внутренняя страсть

Bir gün, tren yolculuğu sırasında Emre yanındaki koltukta oturan yaşlı bir kadınla konuşmaya başladı

Однажды, во время поездки в поезде, Эмре заговорил с пожилой женщиной, сидевшей на сиденье рядом с ним

Emre, seyahatleri sırasında birçok insanın hayatını değiştirdi

Эмре поменял жизнь множества людей во время своих путешествий

Yürüyüş sırasında kayboldular ve yollarını bulamadılar

Они заблудились во время похода и не могли найти дорогу

Bir fırtına sırasında adanın güneyindeki kayalıklara çarpan bir gemi enkazı ortaya çıktı

Были обнаружены обломки судна, которое во время шторма врезалось в скалы к югу от острова

Bir gün bir seyahat sırasında aşık olduğu kişiyle tanıştı ve hayatının aşkını buldu

Однажды во время путешествия он встретил человека, в которого влюбился и обрел любовь всей своей жизни

Araştırması sırasında, kavisli yüzeylerin ışığı nasıl yansıttığını keşfetti

В ходе своих исследований он обнаружил, как изогнутые поверхности отражают свет

Radyoaktif maddeler, doğal olarak bulunan elementlerin yanı sıra, yeni sentezlenen maddelerde de bulunabilirdi

Радиоактивные вещества могут содержаться как в элементах природного происхождения, так и в недавно синтезированных веществах

Savaş sırasında, uçaklar keşif, saldırı ve savunma amaçları için kullanıldı

Во время войны самолеты использовались для разведки, нападения и обороны

Oluşumu sırasında, Dünya'nın erken atmosferi ve yüzeyi gazlar ve lavlarla kaplıydı

Во время своего формирования ранняя атмосфера и поверхность Земли были покрыты газами и лавой

Araştırmalar sırasında, Mars'ın geçmişinde sıvı suyun varlığına dair kanıtlar elde edildi

В ходе исследований были получены доказательства присутствия жидкой воды в прошлом Марса

Dans dersleri sırasında, Ayşe disiplin ve dayanıklılık kazandı

Во время занятий танцами Айше обрела дисциплину и выносливость