Слово на турецком sınır

sınır[сыныр]
граница, лимит

Ancak, Edison'un ampulü ve aküsü, çok pahalı ve sınırlı kullanıma sahipti

Однако лампочка и батарейка Эдисона были очень дорогими и имели ограниченное применение

20 yüzyılın başında, genetik hakkındaki bilgiler oldukça sınırlıydı

В начале 20-го века знания о генетике были весьма ограниченными