Слово на турецком sektör

sektör[сектор]
сектор

Sezon açılışına çok sayıda turist katıldı ve şehir turizm sektörü hareketlenmeye başladı

На открытие сезона приехало большое количество туристов, и туристический сектор города начал мобилизацию

Turizm sektörü, turist sayısının artmasıyla birlikte işletmelerinin kazançlarının da artmasını bekliyor

Туристический сектор ожидает, что доходы его предприятий увеличатся с ростом числа туристов

Öncelikle, turizm sektörünün en büyük sorunlarından biri olan sıcak su kaynaklarının yok olması hakkında bir hikâye sunacağım

Во-первых, я расскажу об уничтожении ресурсов горячей воды, что является одной из самых больших проблем туристического сектора

Savaş sonrasında, havacılık sektörü hızla büyüdü ve sivil havacılık da ortaya çıktı

После войны авиационная промышленность быстро развивалась, возникла и гражданская авиация