Слово на турецком saygı

saygı[сайгы]
уважение

Sana olan tüm saygımı kaybettim

Я потерял к тебе всякое уважение

Bu hikaye, insanların doğaya ve çevreye olan saygılarının önemi

Эта история о том, как важно бережное отношение людей к природе и окружающей среде

Böylece, Murat insanlık için bir kahraman haline geldi ve bilim dünyasında saygınlık kazandı

Таким образом, Мурат стал героем для человечества и завоевал уважение в научном мире

Burada, kendi geleneklerine ve ritüellerine göre yaşayabileceklerdi ve diğer insanların saygısını kazanacaklardı

Здесь они могли бы жить в соответствии со своими обычаями и ритуалами и добиться уважения других людей

Artık herkes daha saygılı, anlayışlı ve yardımseverdi

Все стали более уважительными, понимающими и отзывчивыми