Слово на турецком sayesinde

sayesinde[сайесинде]
благодаря (кому-то, чему-то)

Ayşe teyze anlattığı her masalı evinde bulunan masal battaniyesi sayesinde öğrenir çocuklara da öğrendiği bu masalları anlatırmış

Тетя Айше выучила каждую сказку благодаря сказочному одеялу в своем доме и рассказывала эти сказки своим детям

Ayşe, kendine güveni ve cesareti sayesinde her zorluğu aşmayı başardı

Айше смогла преодолеть все трудности благодаря своей уверенности в себе и смелости

Onlar cesaretleri ve birbirlerine olan güvenleri sayesinde tüm zorlukları aşarlar

Они преодолели все трудности благодаря своему мужеству и доверию друг к другу

Her zaman çalışkan ve azimli biri olmuştu, ancak bu yeni ilişkisi sayesinde hayatındaki her şey daha anlamlı hale geldi

Он всегда был трудолюбивым и целеустремленным, но эти новые отношения сделали все в его жизни более значимым

Kendisi de seyahat etmek sayesinde daha mutlu ve özgür hissetti

Кроме того, благодаря путешествиям она почувствовала себя счастливее и свободнее

Kıyafetlere olan tutkum ve yaratıcı düşüncelerim sayesinde bu hayalimi gerçekleştirdim

Я осуществил эту мечту благодаря своей страсти к созданию одежды и творческому мышлению

Mehmet ise, festivaldeki performansı sayesinde bir film yapımcısının dikkatini çekti ve bir filmde rol almaya hak kazandı

Мехмет же, благодаря своему выступлению на фестивале, привлек внимание одного из кинопродюсеров и получил роль в фильме

Çocuk, yaşlı adam sayesinde yalnızlığını biraz olsun unutmuş

Благодаря старику мальчик немного забыл о своем одиночестве

Bu çalışmaları sayesinde, güneş enerjisi panellerinde kullanılan malzemelerin seçiminde önemli bir rol oynayan ışık yansıması özelliği hakkında daha iyi bir anlayış kazandı

Благодаря этим исследованиям он лучше понял свойство отражения света, которое играет важную роль при выборе материалов, используемых в солнечных панелях

Bu sorulara cevap arayışı insanları bilime yönlendirdi ve bilim sayesinde evrenin ve dünya'nın oluşumuna dair daha detaylı bilgiler elde edildi

Поиск ответов на эти вопросы привел людей в науку, и благодаря науке была получена более подробная информация о формировании Вселенной и Земли

DNA'nın iki sarmallı yapısını, A-T ve C-G gibi baz çiftleri arasındaki hidrojen bağları sayesinde açıkladılar

Они объяснили двухцепочечную структуру ДНК водородными связями между парами оснований, такими как A-T и C-G

Bugün, atomun temel yapısı hakkındaki bilgilerimiz, Rutherford'un keşifleri sayesinde büyük ölçüde ilerledi

Сегодня наши знания об основной структуре атома значительно расширились благодаря открытиям Резерфорда

Teleskoplar, uydu gözlemi ve diğer araçlar sayesinde, gökbilimciler evrende farklı nesneleri ve olayları gözlemleyebilirler

Благодаря телескопам, спутниковым наблюдениям и другим инструментам астрономы могут наблюдать различные объекты и явления во Вселенной

1960'larda, minyatürleştirme teknolojileri sayesinde, bilgisayarlar daha küçük ve daha güçlü hale geldi

В 1960-х годах, благодаря технологиям миниатюризации, компьютеры стали меньше и мощнее