satmak

satmak

продавать

Yeni tasarımlar yaratmak için günlerce çalıştım ve koleksiyonlarımı satmaya başladım

Я работала днями напролет, создавая новые дизайны, и начала продавать свои коллекции

Çocuk, çevredeki ağaçlardan topladığı meyveleri satarak para kazanmış

Мальчик зарабатывал деньги, продавая фрукты с соседних деревьев

Balıkçı, her gün denize açılır, balık tutar ve ailesine yetecek kadarını satarak geçimini sağlardı

Рыбак каждый день выходил в море, ловил рыбу и зарабатывал на жизнь, продавая достаточно для своей семьи