Слово на турецком ön

ön[он]
передняя часть, передний

Sonunda, Ahmet'in uygulaması, piyasada önde gelen uygulamalar arasında yer aldı ve Ahmet başarılı bir işadamı haline geldi

В конце концов, приложение Ахмета стало одним из ведущих приложений на рынке, а Ахмет стал успешным бизнесменом

Ancak, resim diğer eserlerin arasında fazla öne çıkıyordu ve Ahmed, resmi sergiden çıkarmaya karar verdi

Однако картина слишком выделялась среди других работ, и Ахмед решил убрать ее с выставки

Evrim teorisi, türlerin zamanla değiştiğini ve yeni türlerin ortaya çıktığını öne sürer

Теория эволюции утверждает, что виды изменяются с течением времени и появляются новые виды

Bunun yanı sıra, bitkiler toprak erozyonunu önler, atmosferdeki karbonu depolarlar ve habitat sağlarlar

Кроме того, растения предотвращают эрозию почвы, накапливают углерод в атмосфере и обеспечивают среду обитания.

Gökdelenin dış cephe kaplaması ve iç dekorasyon aşamasında estetik detaylar ön plana çıktı

На этапе наружной облицовки и внутренней отделки небоскреба на первый план выходят эстетические детали