Слово на турецком sahip olmak

sahip olmak[сахип олмак]
иметь, обладать

Sahip olduğum bir çiçek var ve ben onu her gün sularım

У меня есть цветок, и я каждое утро его поливаю

İşten ayrılmış olmasına rağmen, başarılı bir kariyere sahip olması onun özgüvenini artırdı

Хотя он оставил свою работу, успешная карьера повысила его уверенность в себе

Yıllar geçti ve kız tiyatroda başarılı bir kariyere sahip oldu

Прошли годы, и девушка сделала успешную карьеру в театре

Ancak, artık daha fazla bilgi sahibi olduğu için daha verimli bir şekilde çalışabiliyordu

Однако теперь, когда у него было больше информации, он мог работать более эффективно

Kimileri, suların tümüne sahip olmak istiyorlardı ve diğerlerinin sadece az miktarda su kullanmasına izin veriyorlardı

Одни хотели владеть всей водой и позволяли другим использовать лишь небольшое количество воды

Bu, modern toplumun gelişiminde büyük bir etkiye sahip oldu

Это оказало большое влияние на развитие современного общества

Bu araştırmaların sonucunda, Mars'ın gelecekte insanlık için bir koloni gezegeni olup olmayacağına dair daha net bir fikir sahibi olacağız

В результате этих исследований мы получим более четкое представление о том, станет ли Марс планетой-колонией для человечества в будущем