Слово на турецком sağlıklı

sağlıklı[саалыклы]
здоровый

Kampanya, şehirdeki nüfusun sağlıklı yaşam ve beslenme alışkanlıkları konusunda bilinçlendirilmesini amaçlıyor

Цель кампании - повысить осведомленность населения города о здоровом образе жизни и здоровом питании

Gezegenimizi korumak, sadece bugün değil, gelecek nesillerin de sağlıklı bir dünyada yaşamasını sağlayacaktır

Защита нашей планеты гарантирует, что не только сегодняшнее, но и будущие поколения будут жить в здоровом мире