Logo LINGOBOT TürkiyeСамоучитель турецкого языка для русскоязычных

Слово «orta». Перевод на русский и примеры использования

ortaсредний, середина (в переводе на русский язык)

Как звучит «средний, середина (orta) на турецком»

Примеры использования слова orta в различных предложениях

1

TR: Albümün yayınlanması için gereken izinler alınırken ortaya çıkan bir dizi engel, Zeynep'i hayal kırıklığına uğrattı

RU: Зейнеп была разочарована рядом препятствий, возникших при получении необходимых разрешений для выпуска альбома

2

TR: Evrim teorisi, türlerin zamanla değiştiğini ve yeni türlerin ortaya çıktığını öne sürer

RU: Теория эволюции утверждает, что виды изменяются с течением времени и появляются новые виды

3

TR: Bir gün, ülkenin başkentinde büyük bir çevre kirliliği skandalı ortaya çıktı

RU: Однажды в столице страны разразился крупный скандал, связанный с загрязнением окружающей среды

4

TR: Türkiye'de son yılların en büyük yolsuzluk skandalı, ülkenin en büyük bankalarından birinin ortaya çıktı

RU: Крупнейший коррупционный скандал последних лет в Турции разразился в одном из крупнейших банков страны

5

TR: Atölyeler, kurslar ve etkinlikler düzenleyerek gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı oldu

RU: Помогали молодым людям раскрыть свой потенциал, организуя семинары, курсы и мероприятия

6

TR: Yaratıcı fikirler, deneyler, testler ve sürekli iyileştirmeler, yeni teknolojilerin ortaya çıkmasını sağlıyor ve dünyamızı daha da ileriye taşıyor

RU: Творческие идеи, эксперименты, испытания и постоянное совершенствование приводят к появлению новых технологий и двигают наш мир вперед

7

TR: Ortaokula geçtiğimde, daha fazla sorumluluk almaya başladım

RU: Когда я перешла в среднюю школу, я стала брать на себя больше ответственности

8

TR: Derken bir sabah, güneşin doğuşuyla birlikte çıktı ortaya

RU: И вот наконец, однажды утром, едва взошло солнце, лепестки раскрылись

9

TR: İlkokulu bitirdikten sonra ortaokula gittim ve burada yeni arkadaşlar edindim

RU: После окончания начальной школы я перешел в среднюю школу, где у меня появились новые друзья

10

TR: Bir fırtına sırasında adanın güneyindeki kayalıklara çarpan bir gemi enkazı ortaya çıktı

RU: Были обнаружены обломки судна, которое во время шторма врезалось в скалы к югу от острова

11

TR: Orta Çağ boyunca, Avrupa'da bilimsel ilerleme yavaşlamıştır, ancak İslam dünyasında bilim ve matematik önemli ölçüde ilerlemiştir

RU: В Средние века научный прогресс замедлился в Европе, но наука и математика значительно продвинулись в исламском мире

12

TR: Skandal, banka yöneticilerinin ve iş adamlarının yaklaşık 2 milyar dolarlık yolsuz işlem yaptığı ortaya çıktı

RU: Скандал показал, что руководители банков и бизнесмены были вовлечены в коррупционные сделки на общую сумму около $2 млрд

13

TR: Bu sorunun yanıtı ise, bitkilerin evriminde ortaya çıkan muhteşem bir adaptasyon örneği olarak karşımıza çıkar

RU: Ответ на этот вопрос является замечательным примером адаптации в эволюции растений

14

TR: Benim ailem orta sınıf bir aileydi ve hayatımızda maddi zorluklarla karşılaştık

RU: Моя семья принадлежала к среднему классу, и в жизни мы сталкивались с финансовыми трудностями

15

TR: Savaş sonrasında, havacılık sektörü hızla büyüdü ve sivil havacılık da ortaya çıktı

RU: После войны авиационная промышленность быстро развивалась, возникла и гражданская авиация

16

TR: Kimsesiz bir gemi, okyanusun ortasında terkedilmiş bir durumda yüzerken bulundu

RU: Безлюдное судно было обнаружено в середине океана, когда оно дрейфовало в заброшенном состоянии

Учите турецкий с LINGOBOT 👀

Изучайте грамматику на сайте. Здесь нет рекламы и это бесплатно.

Используйте телеграм-приложение для пополнения словарного запаса.

Тренажер слов LINGOBOT построен на базе интервальной системы тренировок. Интервальный способ изучения слов позволяет раз за разом улучшать качество усвоения лексики, и спустя 1-2 месяца интенсивных занятий, начать применять словарный запас на практике. Стоимость платной подписки в телеграм — 380 рублей в месяц. Версия с ограничениями бесплатна.