sağlık

sağlık

здоровье

Araştırmalar, İstanbul'daki kirlilik sorununun sağlık sorunlarına ve turizme zararlı olmasına neden olduğunu gösteriyor

Исследование показывает, что проблема загрязнения окружающей среды в Стамбуле вызывает проблемы со здоровьем и вредит туризму

Haber muhabirleri de skandalı araştırdı ve kirlilik nedeniyle sağlık sorunları yaşayan insanlarla görüştü

Репортеры новостей также расследовали скандал и взяли интервью у людей, страдающих от проблем со здоровьем из-за загрязнения окружающей среды

Geçen hafta, Türkiye'nin başkenti Ankara'da geniş kapsamlı bir sağlık kampanyası başlatıldı

На прошлой неделе в столице Турции Анкаре стартовала широкомасштабная кампания по охране здоровья населения

Stresli işi nedeniyle sağlığı da kötüye gidiyordu

Его здоровье ухудшалось из-за стресса на работе

Adam, işten ayrıldıktan sonra, ailesiyle daha fazla zaman geçirme fırsatı buldu ve sağlığı da düzeldi

После ухода с работы мужчина смог проводить больше времени со своей семьей, и его здоровье улучшилось

Curie ailesinin radyasyonla ilgili çalışmaları, sonrasında sağlık sorunlarına neden oldu

Работа семьи Кюри над радиацией впоследствии вызвала проблемы со здоровьем

Pierre Curie, bir trafik kazasında öldü ve Marie Curie, radyasyon maruziyetine bağlı sağlık sorunları yaşadı

Пьер Кюри погиб в дорожной аварии, а Мария Кюри получила проблемы со здоровьем из-за воздействия радиации

Özellikle, bağırsak bakterilerimiz, bağırsak sağlığı için hayati önem taşır

В частности, наши кишечные бактерии жизненно важны для здоровья кишечника

Kanser tedavisi, kanserin türüne, evresine ve kişinin genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir

Лечение рака зависит от типа и стадии рака, а также от общего состояния здоровья человека

Kanser, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ciddi bir sağlık sorunudur

Рак является серьезной проблемой здравоохранения, затрагивающей миллионы людей во всем мире