Слово на турецком sadece

sadece[садедже]
только, просто, лишь

Sadece onları seyretmeli, koklamalı

Надо просто смотреть на них и дышать их ароматом

O halde sadece çocuklar ne aradıklarını biliyor

Одни только дети знают, чего ищут

Şimdi duvardan sadece yirmi metre uzaktaydım, ama hala hiçbir şey göremiyordum

Теперь я находился всего в двадцати метрах от стены, но по-прежнему ничего не мог разглядеть

Artık hayatı sadece rutin işlerden ibaret değildi

Его жизнь больше не была рутинной работой

Bu başarı, onun için sadece bir icadın başarısı değil, aynı zamanda hayallerine ulaşmanın da bir göstergesi oldu

Для него этот успех был не только успехом изобретения, но и показателем достижения его мечты

Elma ağacı, her yıl bol miktarda lezzetli elmalar üretirken, armut ağacı sadece birkaç küçük armut verebiliyordu

Яблоня каждый год давала огромное количество вкусных яблок, в то время как грушевое дерево могло дать только несколько маленьких груш

Mehmet ise, yıpranmış kıyafetleri ve eski ayakkabılarıyla sadece basit bir gösterici olarak yer almıştı

Мехмет, в своей поношенной одежде и старой обуви, был всего лишь простым наблюдателем

Bu insanlar, yıllar boyunca sadece kendi topraklarında yaşayarak kendi kültürlerini korumuşlardı

В течение многих лет эти люди сохраняли свою культуру, живя только на своей собственной земле

Kimileri, suların tümüne sahip olmak istiyorlardı ve diğerlerinin sadece az miktarda su kullanmasına izin veriyorlardı

Одни хотели владеть всей водой и позволяли другим использовать лишь небольшое количество воды

Bu uçuş, sadece birkaç saniye sürse de, havacılık tarihinde devrim niteliği taşıyan bir olaydı

Хотя этот полет длился всего несколько секунд, он стал революционным событием в истории авиации

Gezegenimizi korumak, sadece bugün değil, gelecek nesillerin de sağlıklı bir dünyada yaşamasını sağlayacaktır

Защита нашей планеты гарантирует, что не только сегодняшнее, но и будущие поколения будут жить в здоровом мире

Onlar için ev, sadece bir mekan değildi, aynı zamanda sevgi, dayanışma ve huzurun olduğu bir yuvaydı

Для них дом был не только местом, но и домом любви, солидарности и мира