Слово на турецком sabah

sabah[сабах]
утро

Maria sabahları ananas yemeyi sever

Марии нравится по утрам есть ананас

Derken bir sabah, güneşin doğuşuyla birlikte çıktı ortaya

И вот наконец, однажды утром, едва взошло солнце, лепестки раскрылись

Ama o sabah son kez yaptığı bu günlük işler ona öyle güzel gelmişti ki

Но в это утро привычная работа доставляла ему необыкновенное удовольствие

Tüm planı hazır olduktan sonra çocuklar sabah erken saatlerde hırsızın evinin orada buluşmak için sözleşmişler

После того как все планы были готовы, мальчики договорились встретиться в доме вора рано утром

O gece hiçbirinin gözüne uyku girmemiş ve bir an önce sabah olmasını beklemişler

В ту ночь никто из них не сомкнул глаз и ждал наступления утра

Sabahın ilk ışıklarında ise hemen hırsızın evinin oraya giderek planlarını uygulamaya başlamışlar

С первыми лучами утра они сразу же отправились к дому вора и приступили к осуществлению своего плана

Sabah babasının elinden tutup baloncuya gitmişler

Утром, взяв отца за руку, они отправились в магазин воздушных шаров

Sabahları erken kalkar, işine gider, akşamları eve döner ve uyurdu

Он вставал рано утром, шел на работу, вечером возвращался домой и спал

Ali, her sabah okula yürüyerek giderdi

Али ходил в школу пешком каждое утро

Sabah erken saatlerde kalkıp, ofise gitmek zorundayım

Я должен вставать рано утром и ехать в офис

Her sabah erken saatlerde koşu yaparım

Я бегаю трусцой рано утром каждый день

Her sabah, Bayan Johnson güne enerjik bir şekilde başlardı

Каждое утро миссис Джонсон начинала день с энергичным настроем

Bayan Robinson, evin hanımefendisi, sabahları erkenden uyanır ve kahvaltı hazırlığına başlardı

Миссис Робинсон, хозяйка дома, просыпалась рано утром и начинала готовить завтрак