Слово на турецком onlar

onlar[онлар]
они

Onlar yeşil elmayı tercih ederler

Они предпочитают зелёные яблоки

Ama korkarım bu yakın ilişkiler bile benim onlar hakkındaki düşüncelerimi değiştirmedi

Я видел их совсем близко.: и от этого, признаться, не стал думать о них лучше.

Bu yüzden ben de boa yılanlarından, ilk çağdaki ormanlardan, ya da yıldızlardan bahsetmeyi bırakıp onların seviyesine indim

Поэтому я уже не говорил с ними ни об удавах, ни о джунглях, ни о звездах, я спустился на их уровень

Sadece onları seyretmeli, koklamalı

Надо просто смотреть на них и дышать их ароматом

Hemen onların peşine düşmüş

Он немедленно отправился за ними

Kurt çok pişman olmuştur, koyunlara karşı çok mahcup olmuş ve onlardan af dilemiştir

Волк очень пожалел об этом, ему было очень стыдно перед овцами, и он попросил у них прощения

Ama senin evini tıpkı diğer kaplumbağaların evi gibi boyarsak, onlardan bir farkın kalmaz

Но если мы покрасим твой дом так же, как дома других черепах, ты ничем от них не будешь отличаться

Evlerine döndüklerinde tüm dostları onları kutlamaya yanlarına gelmiş

Когда они вернулись домой, все их друзья пришли поздравить их

Ertesi gün, deniz kenarındaki bu romantik yürüyüş, onlar için unutulmaz bir anı haline geldi

На следующий день эта романтическая прогулка у моря стала для них незабываемым воспоминанием

Onlar, yerel parkı restore etmeyi ve daha iyi bir hale getirmeyi amaçlıyorlardı

Их целью было восстановление и улучшение местного парка

Onlar için, bu kelimeler konuşmalarının ayrılmaz bir parçasıydı

Для них эти слова были неотъемлемой частью их речи

Onlar için önemli olan, güvenceli bir iş bulması ve iyi bir evlilik yapmasıydı

Главное для них было в том, чтобы он нашел надежную работу и заключил хороший брак

Onlar cesaretleri ve birbirlerine olan güvenleri sayesinde tüm zorlukları aşarlar

Они преодолели все трудности благодаря своему мужеству и доверию друг к другу

Sonunda, insanlarla konuşmak ve onlara yardım etmek istediğimi fark ettim ve terapist olmak için eğitim almaya karar verdim

В конце концов, я поняла, что хочу разговаривать с людьми и помогать им, и решила пройти обучение на терапевта

Onlar benim her zaman yanımda oldular ve bana destek verdiler

Они всегда были рядом и поддерживали меня

Bu olay onların hayatlarını değiştirdi ve birbirleriyle daha güçlü bir bağ kurmalarına yardımcı oldu

Это событие изменило их жизни и помогло им установить более прочную связь друг с другом