rol

rol

роль

Ali, okul tiyatrosunda oynuyor, müzik kulübüne katılıyor ve sporda da aktif rol alıyordu

Али играл в школьном театре, участвовал в музыкальном клубе и активно занимался спортом

Mehmet ise, festivaldeki performansı sayesinde bir film yapımcısının dikkatini çekti ve bir filmde rol almaya hak kazandı

Мехмет же, благодаря своему выступлению на фестивале, привлек внимание одного из кинопродюсеров и получил роль в фильме

Bu çalışmaları sayesinde, güneş enerjisi panellerinde kullanılan malzemelerin seçiminde önemli bir rol oynayan ışık yansıması özelliği hakkında daha iyi bir anlayış kazandı

Благодаря этим исследованиям он лучше понял свойство отражения света, которое играет важную роль при выборе материалов, используемых в солнечных панелях

Elektrik enerjisi, evlerde, iş yerlerinde ve sanayide kullanılmakta ve iletişim, ulaşım ve tıp gibi birçok alanda büyük bir rol oynamaktadır

Электрическая энергия используется в домах, на предприятиях и в промышленности и играет важную роль во многих областях, например, в связи, транспорте и медицине

Uzay teknolojisi, uydu iletişimi, uzaktan algılama, tıbbi görüntüleme ve navigasyon gibi alanlarda büyük bir rol oynadı

Космические технологии сыграли важную роль в таких областях, как спутниковая связь, дистанционное зондирование, медицинская визуализация и навигация

Bu çalışması, günümüzde renklerin nasıl oluştuğunu ve ışığın nasıl hareket ettiğini anlamamızda büyük bir rol oynar

Эта работа играет важную роль в нашем сегодняшнем понимании того, как формируются цвета и как распространяется свет

Ancak, Avusturyalı bir biyolog olan Gregor Mendel, bitkilerin kalıtımı üzerine yaptığı çalışmalarla, kalıtımın nasıl işlediğini anlamamızda büyük bir rol oynadı

Однако Грегор Мендель, австрийский биолог, сыграл важную роль в нашем понимании того, как работает наследственность, благодаря своей работе о наследовании у растений

Günümüzde, bilim ve teknoloji hızla gelişiyor ve pek çok alanın ilerlemesinde büyük rol oynuyor

В настоящее время наука и техника стремительно развиваются и играют важную роль в прогрессе во многих областях