Слово на турецком reklam

reklam[реклам]
реклама

Aylin, bir reklam ajansında çalışmaya başladı

Айлин начала работать в рекламном агентстве

Emre, bir reklam ajansında çalışıyordu ve son zamanlarda birçok önemli proje üstlenmişti

Эмре работал в рекламном агентстве и за последнее время реализовал много важных проектов

Pazarlama ekibi, hedef kitleye yönelik reklam kampanyaları hazırladı ve satış noktalarında ürünü tanıttı

Маркетинговая команда подготовила рекламные кампании для целевой аудитории и продвигала продукт в точках продаж