Слово на турецком rağmen

rağmen[раамен]
несмотря на, вопреки

Hayatın zorluklarına rağmen, Ayşe asla pes etmemiş ve sevdiği insanlar için her şeyi yapmıştı

Несмотря на жизненные трудности, Айше никогда не сдавалась и делала все для людей, которых любила

İşten ayrılmış olmasına rağmen, başarılı bir kariyere sahip olması onun özgüvenini artırdı

Хотя он оставил свою работу, успешная карьера повысила его уверенность в себе

Günlerce, aylarca çalışmasına rağmen hayalini kurduğu hedefine ulaşamıyormuş

Хотя он работал днями и месяцами, он не мог достичь цели, о которой мечтал

Buna rağmen, kaderleri değişmeye başladı

Тем не менее, их судьба начала меняться