Слово на турецком proje

proje[проже]
проект

Geçen hafta Türkiye'nin batısındaki İzmir ilinde, bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi

На прошлой неделе в провинции Измир на западе Турции был реализован проект социальной ответственности

Proje, şehir merkezindeki yoksul mahallelerdeki çocuklar için eğitim ve oyun alanlarının oluşturulmasını hedefliyor

Проект направлен на создание образовательных и игровых площадок для детей в бедных кварталах в центре города

Proje kapsamında, mahallelerde eğitim ve oyun alanları inşa edilecek

В рамках проекта в микрорайонах будут построены образовательные и игровые площадки

Belediye, projenin sürdürülebilir ve uzun vadeli bir proje olduğunu belirtti ve vatandaşların desteğini istedi

Муниципалитет заявил, что проект является устойчивым и долгосрочным, и попросил поддержки граждан

Ancak zamanla, projeleri bir türlü yoluna girmiyordu

Однако со временем их проекты пошли не по плану

Emre, bir reklam ajansında çalışıyordu ve son zamanlarda birçok önemli proje üstlenmişti

Эмре работал в рекламном агентстве и за последнее время реализовал много важных проектов

1990'larda, insandaki tüm genlerin haritasını çıkarmak için büyük bir uluslararası projeye başlandı

В 1990-х годах был начат крупный международный проект по картированию всех генов человека

Bu proje, İnsan Genom Projesi olarak biliniyordu ve birçok ülkeden binlerce bilim insanı tarafından yürütüldü

Этот проект был известен как Проект генома человека и проводился тысячами ученых из многих стран

Bu proje, insan vücudundaki tüm genlerin dizilimini belirlemeyi amaçlıyordu

Этот проект был направлен на определение последовательности всех генов в организме человека

Bir yazılım şirketinde, yeni bir web uygulaması geliştirmek için bir proje başlatıldı

В компании, занимающейся разработкой программного обеспечения, был начат проект по разработке нового веб-приложения

Proje ekibi, bir toplantıda bir araya gelerek gereksinimleri ve hedefleri belirledi

Команда проекта собралась на совещание и определила требования и цели

Ekibin üyeleri, belirlenen takvim ve bütçe sınırlamalarını gözeterek proje üzerinde çalışmaya devam etti

Члены команды продолжали работать над проектом, соблюдая установленный график и бюджетные ограничения

Şirket, sıfır emisyonlu bir araç üretmek ve çevresel etkiyi azaltmak için bu projeyi hayata geçirmeye karar verdi

Компания решила реализовать этот проект, чтобы произвести автомобиль с нулевым уровнем выбросов и снизить воздействие на окружающую среду

Bir zamanlar bir yazılım şirketinde, bir yapay zeka tabanlı müşteri hizmetleri chatbotu geliştirme projesi başlatıldı

Однажды в компании, занимающейся разработкой программного обеспечения, был начат проект по созданию чат-бота для обслуживания клиентов на основе искусственного интеллекта.

Şirket, müşterilerle etkileşimi iyileştirmek ve soruları hızlı bir şekilde yanıtlamak için bu projeyi hayata geçirmeye karar verdi

Компания решила реализовать этот проект, чтобы улучшить взаимодействие с клиентами и быстро отвечать на вопросы

Proje ekibi, chatbotun doğal dil işleme ve makine öğrenme yetenekleriyle donatılmış olmasını hedefledi

Команда проекта стремилась оснастить чатбота возможностями обработки естественного языка и машинного обучения

Gönüllü çalışmalara katılarak ve çeşitli projelerde yer alarak insanlara destek olmaya başladı

Он начал поддерживать людей, занимаясь волонтерской деятельностью и участвуя в различных проектах

İnsanların hayatlarında olumlu bir etki bırakabilmek için çeşitli sosyal projelerde görev aldı

Он принимал участие в различных социальных проектах, чтобы оказывать положительное влияние на жизнь людей