Слово на турецком olmak

olmak[олмак]
быть, случаться, происходить, явиться

Seçim sürecinin çok zor olduğundan eminim

Я уверен, что процесс отбора кандидатов был очень сложным

Bu yüzden başka bir meslek seçmek zorunda kaldım ve pilot oldum

Поэтому мне пришлось выбрать другую профессию, и я стал пилотом

Ama hepsi bunun bir şapka olduğunu söylediler

Но все они отвечали мне: «Это шляпа»

Böylece bu yetişkinler benim gibi duyarlı biriyle karşılaştıkları için mutlu oldular

И взрослые были очень довольны, что познакомились с таким здравомыслящим человеком

Yanımda ne bir teknisyen, ne de bir yolcu olmadığı için, onu kendim tamir etmek zorundaydım

Со мной не было ни механика, ни пассажиров, и я решил, что попробую сам все починить, хоть это и очень трудно

Böylece önemli bir şey daha öğrenmiş oldum

Так я сделал еще одно важное открытие

Dünya, Jüpiter, Mars ve Venüs gibi büyük gezegenlerin haricinde isimsiz yüzlerce gezegen olduğunu biliyordum

Я знал, что, кроме таких больших планет, как Земля, Юпитер, Марс, Венера, существуют еще сотни других

Öğle vakti güneşin batışını izlemek isteyen bir Amerikalının, bir dakika içinde Fransa’da olması gerekir

И если бы за одну минуту перенестись во Францию, можно было бы полюбоваться закатом

Yüzü kıpkırmızı olmuştu

Он сильно покраснел

Sözcükler yanlış anlamalara neden olurlar

Слова только мешают понимать друг друга

Eğer bu olmazsa, geri getirebilir miyim?

Если он мне не подойдёт, могу ли я его вернуть?

Burda kaza olmuş

Здесь случилась авария

Ne zaman havaalanında olmalıyım?

Во сколько мне нужно быть в аэропорту?

Burada kaza olmuş

Здесь случилась авария

O gece hiçbirinin gözüne uyku girmemiş ve bir an önce sabah olmasını beklemişler

В ту ночь никто из них не сомкнул глаз и ждал наступления утра

Tospik de yine aynı şekilde herkesle arkadaş olmuş

Тоспик точно так же подружился со всеми

Canan, bunu duyunca çok mutlu olmuş ve Can’a kocaman sarılmış

Ханан был очень рад услышать это и крепко обнял Кана

Peter ne olduğunu anlamadan kendisini elleri ve kolları bağlı bir şekilde bulmuş

Прежде чем Питер осознал, что произошло, он обнаружил, что у него связаны руки

Sonunda hayalini gerçekleştirdi ve ülkenin en ünlü piyanistlerinden biri oldu

В конце концов он осуществил свою мечту и стал одним из самых известных пианистов в стране

O her zaman hayatında bir şeylerin eksik olduğunu hissederdi

Он всегда чувствовал, что в его жизни чего-то не хватает

İkisi birlikte vakit geçirmeye başladılar ve kısa sürede aşık oldular

Они стали проводить время вместе и вскоре полюбили друг друга

Bazı yerlerde kayalar kaygan olduğu için tırmanmaları zorlaşır

В некоторых местах скалы скользкие и трудные для подъема

İş bulmak hiç de kolay olmadı

Найти работу было нелегко

Birkaç kez iş değiştirdi ama hiçbirinde tam anlamıyla mutlu olamadı

Он несколько раз менял работу, но никогда не был полностью доволен

Bir gün Ahmet, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine girişimci olmaya karar verdi

Однажды Ахмет по совету друга решил стать предпринимателем

Uygulaması kısa sürede popüler oldu ve Ahmet'in işi büyümeye başladı

Его приложение вскоре стало популярным, и бизнес Ахмета начал расти

Her zaman çalışkan ve azimli biri olmuştu, ancak bu yeni ilişkisi sayesinde hayatındaki her şey daha anlamlı hale geldi

Он всегда был трудолюбивым и целеустремленным, но эти новые отношения сделали все в его жизни более значимым

İşinde daha başarılı oldu, kendine daha çok zaman ayırdı ve en önemlisi, hayatının aşkını buldu

Он стал более успешным на работе, у него появилось больше времени для себя и, самое главное, он нашел любовь всей своей жизни

Mezun olduktan sonra, iş aramaya başladım ve birkaç farklı işte çalıştım

После окончания учебы я начал искать работу и работал на нескольких разных должностях