Слово на турецком paylaşmak

paylaşmak[пайлашмак]
делиться, поделиться

Önerisi, suyun kullanımı için bir sistem oluşturmak ve su kaynaklarını paylaşmak oldu

Его предложение заключалось в создании системы использования воды и совместном использовании водных ресурсов

Bu arkadaş, ekmeği arkadaşları arasında paylaşmayı reddetti

Этот друг отказался разделить хлеб между своими друзьями

Sınıf arkadaşlarımla zaman geçiriyor, oyunlar oynuyor ve hayallerimizi paylaşıyorduk

Я провожу время со своими одноклассниками, играя в игры и делясь своими мечтами

Amacı, kullanıcıların fotoğraflarını kolayca düzenleyip paylaşmalarını sağlayan bir uygulama yapmaktı

Его целью было создание приложения, позволяющего пользователям легко организовывать свои фотографии и обмениваться ими

Aile, bir araya gelerek ev işlerini paylaşır ve evlerini temiz ve düzenli tutmanın önemini bilirdi

Семья совместно выполняла домашние обязанности и осознавала важность поддержания чистоты и порядка в доме

Akşamları, herkes bir araya gelerek günün olaylarını paylaşır ve birlikte keyifli vakit geçirir

По вечерам все собираются вместе, чтобы рассказать о событиях дня и хорошо провести время

Evdeki işleri paylaşarak birbirlerine yardım etmeyi öğrendiler

Они старались помогать друг другу, разделяя обязанности по дому

Birlikte sofraya oturduklarında, paylaşım ve sevgi dolu anlar yaşarlardı

Когда они вместе сидели за столом, они наслаждались моментами общения и близости друг к другу