Logo LINGOBOT TürkiyeСамоучитель турецкого языка для русскоязычных

Слово «özellikle». Перевод на русский и примеры использования

özellikleособенно, в особенности, в частности (в переводе на русский язык)

Как звучит «особенно, в особенности, в частности (özellikle) на турецком»

Примеры использования слова özellikle в различных предложениях

1

TR: Okul hayatım boyunca özellikle matematik ve bilim konularına meraklıydım

RU: На протяжении всей моей школьной жизни я особенно интересовался математикой и естественными науками

2

TR: Özellikle bitkilerin büyüme süreci ve hayvanların davranışları ilgisini çekiyordu

RU: Его особенно интересовали рост растений и поведение животных

3

TR: Kimyacılar, malzemelerin özelliklerini anlamak için laboratuvar çalışmaları yaparlar

RU: Химики выполняют лабораторные работы, чтобы понять свойства материалов

4

TR: Gökbilim, evrenin yapısı, özellikleri ve keşifleriyle ilgilenir

RU: Астрономия занимается изучением структуры, свойств и открытий Вселенной

5

TR: Kimya, maddelerin yapısı, özellikleri ve reaksiyonlarıyla ilgilenir

RU: Химия изучает структуру, свойства и реакции веществ

6

TR: Mendel, bezelyeler üzerinde yaptığı deneylerle, kalıtımın belli özelliklerin birleşmesiyle oluşan faktörlerle kontrol edildiğini keşfetti

RU: Проводя эксперименты на горохе, Мендель обнаружил, что наследственность контролируется факторами, которые образуются при сочетании определенных признаков

7

TR: Kara delikler, özellikle devasa yıldızlarının son aşamalarında oluşurlar

RU: Черные дыры образуются в конечных стадиях особенно массивных звезд

8

TR: Özellikle, bağırsak bakterilerimiz, bağırsak sağlığı için hayati önem taşır

RU: В частности, наши кишечные бактерии жизненно важны для здоровья кишечника

9

TR: Özellikle, yoksul ve gelişmekte olan ülkelerde, doğal afetlerin insanlar üzerindeki etkisi daha ciddidir

RU: Воздействие стихийных бедствий на людей особенно ощущается в бедных и развивающихся странах

10

TR: Örneğin, insanlarda saç rengi, göz rengi, boy ve diğer özellikler, DNA'da bulunan genler tarafından belirlenir

RU: Например, у людей цвет волос, цвет глаз, рост и другие характеристики определяются генами, находящимися в ДНК

11

TR: Eşi Pierre Curie ile birlikte, uranyumun radyoaktif özelliklerini keşfettiler

RU: Вместе со своим мужем Пьером Кюри они открыли радиоактивные свойства урана

12

TR: Özellikle deniz kirliliği, deniz hayatını tehdit ediyor ve balıkçıların işini olumsuz etkiliyor

RU: В частности, загрязнение морской среды угрожает морской жизни и негативно влияет на бизнес рыбаков

13

TR: Fakat bazı doğal afetler özellikle belirli bölgelerde daha sık görülür

RU: Однако некоторые стихийные бедствия чаще происходят в определенных регионах

Учите турецкий с LINGOBOT 👀

Изучайте грамматику на сайте. Здесь нет рекламы и это бесплатно.

Используйте телеграм-приложение для пополнения словарного запаса.

Тренажер слов LINGOBOT построен на базе интервальной системы тренировок. Интервальный способ изучения слов позволяет раз за разом улучшать качество усвоения лексики, и спустя 1-2 месяца интенсивных занятий, начать применять словарный запас на практике. Стоимость платной подписки в телеграм — 380 рублей в месяц. Версия с ограничениями бесплатна.