özel

özel

специальный, частный, собственный

Düğün günüm hayatımdaki en özel gündü.

День моей свадьбы был самым особенным днём в моей жизни.

O sırada, defteri istemek için herhangi bir özel nedeni yoktu

В тот момент он не знал еще, зачем ему эта книжка

Bu dönemde, bilim insanları daha da özelleşmiş ve işbirliği yaparak, çığır açan keşifler yapmışlardır

В этот период ученые стали более специализированными и сотрудничали для совершения революционных открытий

Fakat, Albert Einstein'ın ünlü teorisi olan özel görelilik teorisi, güneş enerjisinin nasıl oluştuğunu anlamak için bir kapı açtı

Однако знаменитая теория специальной относительности Альберта Эйнштейна открыла дверь к пониманию того, как создается солнечная энергия

Einstein, 1905 yılında özel görelilik teorisini yayınladı

Эйнштейн опубликовал свою специальную теорию относительности в 1905 году

SpaceX, ilk özel şirket olarak insanlı bir uzay aracını uluslararası uzay istasyonuna gönderdi ve birçok fırlatma başarısı elde ett

SpaceX стала первой частной компанией, отправившей пилотируемый космический корабль на международную космическую станцию, и добилась многих успехов в запусках

Yükseklik ve ağır ekipman kullanımı gibi riskli faaliyetler için özel önlemler alındı

Были приняты специальные меры предосторожности при выполнении рискованных видов деятельности, таких как работа на высоте и использование тяжелого оборудования