Слово на турецком önemli

önemli[онемли]
важный

Neyse, mesleğim gereği , yaşamım boyunca birçok önemli insanla bir arada bulundum

На своем веку я много встречал разных серьезных людей

Böylece önemli bir şey daha öğrenmiş oldum

Так я сделал еще одно важное открытие

Kendilerini baobap ağaçları kadar önemli sanırlar

Они кажутся сами себе величественными, как баобабы

Kasabanın genişlemesi, insanlar için çok önemliydi

Расширение города было очень важно для людей

Emre, bir reklam ajansında çalışıyordu ve son zamanlarda birçok önemli proje üstlenmişti

Эмре работал в рекламном агентстве и за последнее время реализовал много важных проектов

Bir de spor yapmak benim için çok önemli

Спорт очень важен для меня

Hayatta önemli olan şeyin aile ve arkadaşlar olduğunu düşünüyorum

Я считаю, что семья и друзья - самые важные вещи в жизни

Sergide birçok önemli kişi de vardı ve Ahmed, şöhretinin doruğundaydı

На выставке было много важных людей, и Ахмед был на пике своей славы

Paranın her şey olmadığını, dürüstlük ve vicdanın daha önemli olduğunu anladı

Он понял, что деньги - это еще не все, честность и совесть важнее

Bu çalışmaları sayesinde, güneş enerjisi panellerinde kullanılan malzemelerin seçiminde önemli bir rol oynayan ışık yansıması özelliği hakkında daha iyi bir anlayış kazandı

Благодаря этим исследованиям он лучше понял свойство отражения света, которое играет важную роль при выборе материалов, используемых в солнечных панелях

Orta Çağ boyunca, Avrupa'da bilimsel ilerleme yavaşlamıştır, ancak İslam dünyasında bilim ve matematik önemli ölçüde ilerlemiştir

В Средние века научный прогресс замедлился в Европе, но наука и математика значительно продвинулись в исламском мире

Kimya, elektromanyetizma ve evrim teorisi gibi alanlarda önemli keşifler yapılmıştır

Важные открытия были сделаны в таких областях, как химия, электромагнитодинамика и теория эволюции

Atom fiziği, kuantum mekaniği ve uzay araştırmaları gibi alanlarda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir

Значительный прогресс был достигнут в таких областях, как атомная физика, квантовая механика и освоение космоса

Genetik, yapay zeka ve siber güvenlik gibi alanlar, son yıllarda önemli ilerlemeler kaydetmiştir

Такие области, как генетика, искусственный интеллект и кибербезопасность, добились значительного прогресса в последние годы

Bu, tıp alanında birçok hastalığın nedenlerini ve tedavilerini anlamak için önemli bir adımdı

Это был важный шаг в области медицины к пониманию причин и методов лечения многих заболеваний

Copernicus'un keşfi, bilimin ve insanlık tarihinin önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir

Открытие Коперника считается важным поворотным моментом в науке и истории человечества

Bu olay, havacılık tarihinde önemli bir dönüm noktasıydı ve uçuş teknolojisi hızla gelişmeye başladı

Это событие стало важным поворотным моментом в истории авиации, и технология полетов начала стремительно развиваться

İnsan genomunun haritasının çıkarılması, kanser tedavisinde önemli ilerlemeler sağlamıştır

Картирование генома человека привело к значительным успехам в лечении рака

Elon Musk, günümüzde en önemli teknoloji girişimcilerinden biridir ve SpaceX, Tesla ve Neuralink gibi şirketleriyle ünlüdür

Элон Маск - один из самых важных технологических предпринимателей современности, известный такими компаниями, как SpaceX, Tesla и Neuralink

Tesla, elektrikli araçların popülerleşmesine önemli bir katkı sağladı ve özellikle Model S gibi araçlarıyla büyük bir başarı elde etti

Компания Tesla внесла значительный вклад в популяризацию электромобилей и достигла большого успеха, особенно с автомобилями, как Model S

Bu nedenle, Dünya'yı korumak ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmak önemlidir

Поэтому важно защищать Землю и работать над созданием устойчивого будущего

Bilim, insanlığın yaşam kalitesini artırmak için de önemlidir

Наука играет важную роль и в улучшении качества жизни человечества

Smith'in çalışmaları, bitki türlerinin keşfi ve tanımlanması alanında önemli bir dönüm noktası oldu

Работа Смита стала важной вехой в открытии и идентификации видов растений

Hayvan davranış bilimleri, aynı zamanda hayvanlarla etkileşimde bulunan insanlar için de önemlidir

Наука о поведении животных также имеет важное значение для людей, взаимодействующих с животными

Gitar çalmayı öğrenmek için düzenli olarak pratik yapmak önemliydi

Чтобы научиться играть на гитаре, важно регулярно практиковаться