ölüm

ölüm

смерть

Bu bir ölüm kalım meselesiydi

Это был вопрос жизни и смерти

İnanç, aklın ölümüdür

Вера - это смерть разуму

Sonuçta, hemen süper güçler kazandı ve ölümsüzlük sağlandı

В результате он сразу же обрел сверхспособности и получил бессмертие