Слово на турецком ölmek

ölmek[ольмек]
умереть

Kralın sarayındaki her şey pahalı ve lüksken, halkı açlıktan ölüyordu

В то время как во дворце царя все было дорого и роскошно, его народ голодал

Pierre Curie, bir trafik kazasında öldü ve Marie Curie, radyasyon maruziyetine bağlı sağlık sorunları yaşadı

Пьер Кюри погиб в дорожной аварии, а Мария Кюри получила проблемы со здоровьем из-за воздействия радиации