Слово на турецком öğretmen

öğretmen[оретмен]
учитель

Öğretmenime bir elektronik posta göndereceğim

Я собираюсь отправить моему учителю сообщение по электронной почте

Bu adam öğretmenimiz, diğer adam babamdır

Этот мужчина наш учитель, другой мужчина – мой отец

Dersleri hep en yüksek notlarla geçiyordu ve öğretmenleri tarafından övülüyordu

Он всегда сдавал экзамены на высший балл, и его хвалили учителя

Öğretmen, genç kızın yeteneğini fark etti ve onu kendine öğrenci olarak kabul etti

Учитель признал талант девушки и принял ее в ученицы

Öğretmenin yardımıyla, genç kız dans etmek için gereken becerileri geliştirdi ve daha da ilerledi

С помощью учителя девушка развила навыки, необходимые для танца, и продолжила двигаться вперед

Tarih öğretmeni olan Mehmet, geçmişe olan ilgisiyle öğretmenlik mesleğini seçmişti

Мехмет, учитель истории, выбрал профессию преподавателя из-за своего интереса к прошлому

Okulda, öğretmenlerimiz bize her zaman hayallerimizi takip etmemiz gerektiğini söylerlerdi

В школе наши учителя всегда говорили нам следовать за своей мечтой

Öğretmenlerim bana sık sık öğrenme hırsım ve merakım için övgüde bulunurlardı

Мои учителя часто хвалили меня за стремление и любопытство к учебе

Öğrenciler, öğretmenlerinin sözlerinden ilham alarak hayallerini gerçekleştirmek için çaba göstermeye karar verdiler

Вдохновленные словами своего учителя, студенты решили стремиться к осуществлению своей мечты