Слово на турецком oyun

oyun[ойюн]
игра

Daha sonra tüm gün birlikte oyunlar oynamaya başlayıp harika birer dost olmuşlar

Потом они стали играть вместе весь день и стали большими друзьями

Dışarıda oyun oynama halinde olanlare

Обратившись к тем, кто играл на улице, он сказал: "Давайте играть все вместе?

Oyun oynadıkları sokakta işe kocaman bahçeli bir ev bulunuyormuş

На улице, где они играли, стоял дом с большим садом

Gelenler dışarıda oyun oynayan çocuklar olurken topu almak istemiş

Он хотел получить мяч, когда на улице играли дети

Proje, şehir merkezindeki yoksul mahallelerdeki çocuklar için eğitim ve oyun alanlarının oluşturulmasını hedefliyor

Проект направлен на создание образовательных и игровых площадок для детей в бедных кварталах в центре города

Proje kapsamında, mahallelerde eğitim ve oyun alanları inşa edilecek

В рамках проекта в микрорайонах будут построены образовательные и игровые площадки

Ayrıca, çocuklar için oyun eşyaları ve eğitim materyalleri de sağlanacak

Кроме того, для детей будут предоставлены игровые и образовательные материалы

O günden sonra, köpek her gün köpek parkında oyunlar oynar ve diğer köpeklerle dostluklar kurar

С этого дня собака каждый день играет в собачьем парке и дружит с другими собаками

Birçok oyun sergiledi ve her yerde büyük hayran kitlesi kazandı

Он играл во многих пьесах и приобрел огромное количество поклонников повсюду

Sınıf arkadaşlarımla zaman geçiriyor, oyunlar oynuyor ve hayallerimizi paylaşıyorduk

Я провожу время со своими одноклассниками, играя в игры и делясь своими мечтами

Diğer gönüllülerle bir araya gelerek, parkta temizlik yapmaya, oyun alanlarını yenilemeye ve çiçeklerle süslemeye başladılar

Вместе с другими волонтерами они начали уборку парка, ремонт детских площадок и украшение его цветами

Bahçede piknik yapar, oyunlar oynar ve birlikte film izlerlerdi

Они устраивали пикники в саду, играли в игры и вместе смотрели фильмы.