ortam

ortam

среда, атмосфера, окружающая среда

Ayşe, zor bir aile ortamında büyümüştür ve okulu bitirmeyi başarmıştır

Айше выросла в трудной семейной обстановке и сумела закончить школу

İş dünyası oldukça rekabetçi ve stresli bir ortam

Мир бизнеса - это высоко конкурентная и стрессовая среда

Son aşamada, chatbot canlı ortama dağıtıldı

На заключительном этапе чатбот был развернут в реальной среде