Слово на турецком orman

orman[орман]
лес

Bu yüzden ben de boa yılanlarından, ilk çağdaki ormanlardan, ya da yıldızlardan bahsetmeyi bırakıp onların seviyesine indim

Поэтому я уже не говорил с ними ни об удавах, ни о джунглях, ни о звездах, я спустился на их уровень

Öncelikle, bir köpek var ve adı Max. Max, geniş bir arazide yaşıyordu ve her gün ormanda koşu yapardı

Макс жил в большом поместье и каждый день бегал по лесу

Daha sonra, ormandaki ağaçları kestiler ve yerleşim alanı oluşturmak için araziyi düzenlediler

Затем они вырубили деревья в лесу и выровняли землю, чтобы создать поселение

Ormanda, güzel bir göl bulup, göl kenarında piknik yapmaya karar verdiler

Они нашли красивое озеро в лесу и решили устроить пикник у озера

Zeynel, bir gün ormanda ava çıktı

Однажды Зейнел отправился на охоту в лес

O gün avlanırken, birden ormanın içinde tuhaf bir ses duydu

Во время охоты в тот день он вдруг услышал в лесу странный звук

Bir zamanlar, ıssız bir ormanda bir grup kaşif yürüyüşe çıkmıştı

Однажды группа исследователей отправилась на прогулку в безлюдный лес

Çiftçi ailesi, topraktan, hayvancılıktan ve orman ürünlerinden geçimlerini sağlardı

Фермерская семья зарабатывала на жизнь землей, скотом и лесными продуктами

Birkaç gün boyunca ormanda hayatta kalmaya çalıştılar ve su ve yiyecek aradılar

В течение нескольких дней они пытались выжить в лесу, искали воду и еду

Tavşan, her gün ormanda koşuşturuyordu

Кролик бегал по лесу каждый день

Adam ormana girdi ve avlanmaya başladı

Человек пошел в лес и стал охотиться

Bu salınımın ana nedeni ise insan faaliyetleridir, örneğin fosil yakıtların kullanımı ve ormansızlaşma

Основной причиной этих выбросов является деятельность человека, включающая использование ископаемого топлива и вырубку лесов

Su, hava, toprak, ormanlar, mineraller ve enerji kaynakları, insanların hayatını sürdürmesi için hayati önem taşır

Вода, воздух, почва, леса, минералы и энергетические ресурсы жизненно важны для выживания человека

İklim değişikliği, çevre kirliliği, ormansızlaşma ve diğer faktörler, Dünya'nın geleceği için büyük bir tehlike oluşturabilir

Изменение климата, загрязнение окружающей среды, вырубка лесов и другие факторы могут представлять серьезную угрозу для будущего Земли

Ormanların yakılması iklim değişikliğini hızlandırır ve daha sıcak, daha kuru hava koşulları ile sonuçlanır

Возгорания лесов ускоряют изменение климата и приводят к более жарким и сухим погодным условиям

Endüstriyel kirlilik, ormanların yok edilmesi ve aşırı avlanma gibi etkenler de doğal döngülerin bozulmasına

Такие факторы, как промышленное загрязнение, вырубка лесов и чрезмерный вылов рыбы, также способствуют нарушению природных циклов

Dağları aşmak, ormanları keşfetmek ve okyanusların derinliklerine dalmak istedi

Он хотел преодолеть горы, исследовать леса и погрузиться в глубины океанов

Ormanda dolaşırken, ağaçların yükselen devasa gövdeleri arasında kaybolmuş gibi hissetti

Когда он бродил по лесу, ему казалось, что он заблудился среди огромных вздымающихся стволов деревьев

Ormanda yürürken, bitki örtüsünün farklı tonları ve çeşitli türlerin zenginliği ile karşılaştı

Прогуливаясь по лесу, он столкнулся с различными оттенками растительности и богатством различных видов животных

İlk günlerde, ekip ormanda dolaşırken nadir kuş türlerini ve egzotik bitkileri görüntüler

В первые дни команда бродила по джунглям, наблюдая за редкими видами птиц и экзотических растений