orman

orman

лес

Bu yüzden ben de boa yılanlarından, ilk çağdaki ormanlardan, ya da yıldızlardan bahsetmeyi bırakıp onların seviyesine indim

Поэтому я уже не говорил с ними ни об удавах, ни о джунглях, ни о звездах, я спустился на их уровень

Öncelikle, bir köpek var ve adı Max. Max, geniş bir arazide yaşıyordu ve her gün ormanda koşu yapardı

Макс жил в большом поместье и каждый день бегал по лесу

Daha sonra, ormandaki ağaçları kestiler ve yerleşim alanı oluşturmak için araziyi düzenlediler

Затем они вырубили деревья в лесу и выровняли землю, чтобы создать поселение

Ormanda, güzel bir göl bulup, göl kenarında piknik yapmaya karar verdiler

Они нашли красивое озеро в лесу и решили устроить пикник у озера

Zeynel, bir gün ormanda ava çıktı

Однажды Зейнел отправился на охоту в лес

O gün avlanırken, birden ormanın içinde tuhaf bir ses duydu

Во время охоты в тот день он вдруг услышал в лесу странный звук

Bir zamanlar, ıssız bir ormanda bir grup kaşif yürüyüşe çıkmıştı

Однажды группа исследователей отправилась на прогулку в безлюдный лес

Çiftçi ailesi, topraktan, hayvancılıktan ve orman ürünlerinden geçimlerini sağlardı

Фермерская семья зарабатывала на жизнь землей, скотом и лесными продуктами

Birkaç gün boyunca ormanda hayatta kalmaya çalıştılar ve su ve yiyecek aradılar

В течение нескольких дней они пытались выжить в лесу, искали воду и еду

Tavşan, her gün ormanda koşuşturuyordu

Кролик бегал по лесу каждый день

Adam ormana girdi ve avlanmaya başladı

Человек пошел в лес и стал охотиться

Bu salınımın ana nedeni ise insan faaliyetleridir, örneğin fosil yakıtların kullanımı ve ormansızlaşma

Основной причиной этих выбросов является деятельность человека, включающая использование ископаемого топлива и вырубку лесов

Su, hava, toprak, ormanlar, mineraller ve enerji kaynakları, insanların hayatını sürdürmesi için hayati önem taşır

Вода, воздух, почва, леса, минералы и энергетические ресурсы жизненно важны для выживания человека

İklim değişikliği, çevre kirliliği, ormansızlaşma ve diğer faktörler, Dünya'nın geleceği için büyük bir tehlike oluşturabilir

Изменение климата, загрязнение окружающей среды, вырубка лесов и другие факторы могут представлять серьезную угрозу для будущего Земли

Ormanların yakılması iklim değişikliğini hızlandırır ve daha sıcak, daha kuru hava koşulları ile sonuçlanır

Возгорания лесов ускоряют изменение климата и приводят к более жарким и сухим погодным условиям

Endüstriyel kirlilik, ormanların yok edilmesi ve aşırı avlanma gibi etkenler de doğal döngülerin bozulmasına

Такие факторы, как промышленное загрязнение, вырубка лесов и чрезмерный вылов рыбы, также способствуют нарушению природных циклов

Dağları aşmak, ormanları keşfetmek ve okyanusların derinliklerine dalmak istedi

Он хотел преодолеть горы, исследовать леса и погрузиться в глубины океанов

Ormanda dolaşırken, ağaçların yükselen devasa gövdeleri arasında kaybolmuş gibi hissetti

Когда он бродил по лесу, ему казалось, что он заблудился среди огромных вздымающихся стволов деревьев