Слово на турецком oldukça

oldukça[олдукча]
достаточно, в достаточной степени

Dağın zirvesi oldukça yukarıda yer aldığından bu yolculuk haftalarca sürmüş

Поскольку вершина горы находится довольно высоко, это путешествие заняло несколько недель

Bu çiçek oldukça sarı renkli ve bir o kadar da parlakmış

этот цветок довольно желтого цвета и очень яркий

Peter ailesini ve akrabalarını dinlemediği için oldukça pişman olmuş

Петр пожалел, что не послушал свою семью и родственников

Bir gün gölün kenarında oldukça üzgün ve ağlamaklı oğlan kurbağa arkadaşlarını görmüşler

Однажды они увидели у озера своих друзей-лягушат, которые были очень грустными и заплаканными

Üniversiteye başladığımda, büyük bir şehirde yaşıyordum ve bu benim için oldukça zor bir süreçti

Когда я поступила в университет, я жила в большом городе, и для меня это был очень сложный период.

İş dünyası oldukça rekabetçi ve stresli bir ortam

Мир бизнеса - это высоко конкурентная и стрессовая среда

Benim yeteneklerim oldukça geniştir

Я обладаю широким спектром навыков

Ancak nehirdeki sular oldukça hızlı akıyordu ve bir kamp yapmak için uygun bir yer bulmak oldukça zordu

Однако вода в реке текла довольно быстро, и было трудно найти подходящее место для лагеря

Benim hayat hikayem oldukça sıradan başladı

История моей жизни началась довольно обыденно

Yeni bir ülkede ve kültürde büyümek oldukça zorluydu

Вырасти в новой стране и культуре было довольно сложно

Kara delikler, gökbilimciler ve bilim insanları için oldukça ilginçtir çünkü evrenin doğasına ve çalışma biçimine ilişkin temel sorulara cevap verebilirler

Черные дыры представляют большой интерес для астрономов и ученых, поскольку они могут ответить на фундаментальные вопросы о природе Вселенной и о том, как она работает

20 yüzyılın başında, genetik hakkındaki bilgiler oldukça sınırlıydı

В начале 20-го века знания о генетике были весьма ограниченными

20 yüzyılın başlarında, insanların uçabildiği fikri oldukça fantastik ve imkansız görünüyordu

В начале 20-го века идея о том, что люди могут летать, казалась совершенно фантастической и невозможной