Слово на турецком olay

olay[олай]
событие

Bu olay, ona hayallerinin peşinden gitmek için cesaret verdi

Это событие придало ему смелости для осуществления своей мечты

Bu olay onların hayatlarını değiştirdi ve birbirleriyle daha güçlü bir bağ kurmalarına yardımcı oldu

Это событие изменило их жизни и помогло им установить более прочную связь друг с другом

Bu uçuş, sadece birkaç saniye sürse de, havacılık tarihinde devrim niteliği taşıyan bir olaydı

Хотя этот полет длился всего несколько секунд, он стал революционным событием в истории авиации

Bu olay, havacılık tarihinde önemli bir dönüm noktasıydı ve uçuş teknolojisi hızla gelişmeye başladı

Это событие стало важным поворотным моментом в истории авиации, и технология полетов начала стремительно развиваться

Teleskoplar, uydu gözlemi ve diğer araçlar sayesinde, gökbilimciler evrende farklı nesneleri ve olayları gözlemleyebilirler

Благодаря телескопам, спутниковым наблюдениям и другим инструментам астрономы могут наблюдать различные объекты и явления во Вселенной