Слово на турецком okul

okul[окул]
школа, университет

Diğer okul bizimkinden daha eskidir

Другая школа старше нашей

Okuldan dönerken sokakta dedesini gören Can hemen koşarak ona kocaman sarılmış

Кан увидел своего дедушку на улице, когда возвращался из школы, и сразу же подбежал к нему и крепко обнял

Ayşe, zor bir aile ortamında büyümüştür ve okulu bitirmeyi başarmıştır

Айше выросла в трудной семейной обстановке и сумела закончить школу

Ali, her sabah okula yürüyerek giderdi

Али ходил в школу пешком каждое утро

Güzel bir gün geçirdi ve okuldan eve dönmek için yine aynı yolu seçti

У него был хороший день, и он поехал домой из школы тем же маршрутом

Ali, okul tiyatrosunda oynuyor, müzik kulübüne katılıyor ve sporda da aktif rol alıyordu

Али играл в школьном театре, участвовал в музыкальном клубе и активно занимался спортом

Bir gün, okulda bir yetenek yarışması düzenlendi

Однажды в школе был организован конкурс талантов

Ahmet, genç yaşında okulunu bitirdikten sonra iş hayatına atıldı

Ахмет начал свой бизнес после окончания школы в юном возрасте

Hepsi aynı okulda okumuşlardı ama üniversite için farklı şehirlere gitmişlerdi

Все они учились в одной школе, но для поступления в университет разъехались по разным городам

İlkokulu bitirdikten sonra ortaokula gittim ve burada yeni arkadaşlar edindim

После окончания начальной школы я перешел в среднюю школу, где у меня появились новые друзья

Beni okula götüren yolda, İstanbul'un tarihi yerlerini ve güzelliklerini görürdüm

По дороге в школу я видел исторические места и красоты Стамбула

Okulda, öğretmenlerimiz bize her zaman hayallerimizi takip etmemiz gerektiğini söylerlerdi

В школе наши учителя всегда говорили нам следовать за своей мечтой

Ailem, beni iyi bir eğitim alabileceğim bir okula göndermek için ellerinden geleni yaptı

Мои родители сделали все возможное, чтобы отправить меня в школу, где я мог получить хорошее образование

Okula başladığımda, öğrenmeye çok hevesliydim

Когда я поступил в школу, я очень хотел учиться

Okulda başarılı bir öğrenci olmaya devam ettim ve sık sık ödüller kazandım

Я продолжал успешно учиться в школе и часто занимал призовые места

Futbol ve basketbol oynardım ve okulda atletizm takımında yer alırdım

Я играл в футбол и баскетбол и был в команде по легкой атлетике в школе

Piyano çalmayı öğrendim ve okul korosunda şarkı söylerdim

Я училась играть на фортепиано и пела в школьном хоре

Okul çağına geldiğimde, ilk olarak ilkokula başladım

Когда я достиг школьного возраста, я сначала поступил в начальную школу

Okul hayatım boyunca özellikle matematik ve bilim konularına meraklıydım

На протяжении всей моей школьной жизни я особенно интересовался математикой и естественными науками

Örneğin, bir deprem veya sel bölgedeki evleri yıkabilir, hastaneleri ve okulları tahrip edebilir ve yiyecek ve su kaynaklarını yok edebilir

Например, землетрясение или наводнение может разрушить дома в районе, уничтожить больницы и школы, уничтожить запасы продовольствия и воды

Oğlu Ali, okula gitmek için telaşlı bir şekilde hazırlanırken, kızı Ela ise odasında ödevlerini tamamlamaya çalışıyordu

Пока его сын Али торопливо собирался в школу, его дочь Эла в своей комнате пыталась выполнить домашнее задание