Слово на турецком nokta

nokta[нокта]
точка

Buluşma noktasında seni bekliyorum

Я жду тебя в месте встреч

Bu, hayatımın dönüm noktasıydı

Это был поворотный момент в моей жизни

Bir noktada yürüyüş rotalarını kaybettiler ve geri dönüş yolunu bulamadılar.

В какой-то момент они сбились с маршрута и не смогли найти дорогу назад

Copernicus'un keşfi, bilimin ve insanlık tarihinin önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir

Открытие Коперника считается важным поворотным моментом в науке и истории человечества

Bu olay, havacılık tarihinde önemli bir dönüm noktasıydı ve uçuş teknolojisi hızla gelişmeye başladı

Это событие стало важным поворотным моментом в истории авиации, и технология полетов начала стремительно развиваться

Smith'in çalışmaları, bitki türlerinin keşfi ve tanımlanması alanında önemli bir dönüm noktası oldu

Работа Смита стала важной вехой в открытии и идентификации видов растений