Слово на турецком neden

neden[неден]
почему, причина

O sırada, defteri istemek için herhangi bir özel nedeni yoktu

В тот момент он не знал еще, зачем ему эта книжка

Sözcükler yanlış anlamalara neden olurlar

Слова только мешают понимать друг друга

Vücuduna girdiğinde onun ateşinin çıkmasına ve halsiz düşmesine neden olmaktaymış

Когда он попадал в его организм, то вызывал жар и слабость

Kazanın nedeni o dakikalarda şehir içinde bulunan yoğun trafik nedeniyle aracın sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi oldu

Причиной аварии стало то, что водитель автомобиля потерял контроль над машиной из-за интенсивного движения в городе в то время

Araştırmalar, İstanbul'daki kirlilik sorununun sağlık sorunlarına ve turizme zararlı olmasına neden olduğunu gösteriyor

Исследование показывает, что проблема загрязнения окружающей среды в Стамбуле вызывает проблемы со здоровьем и вредит туризму

Kasabada bulunan bir plastik imalat fabrikası, nehir boyunca yayılan zararlı atıkları nedeniyle halkın tepkisini çekti

Завод по производству пластика в городе вызвал общественный резонанс из-за того, что его опасные отходы распространяются по реке

Sanatçı, evinde yalnız başına bulununca, bilinmeyen nedenlerle hayatını kaybetti

Художник умер по неизвестным причинам, после чего был найден один в своем доме

Stresli işi nedeniyle sağlığı da kötüye gidiyordu

Его здоровье ухудшалось из-за стресса на работе

Ali, müzik yeteneğiyle biliniyordu, bu nedenle yarışmaya katılmaya karar verdi

Али был известен своим музыкальным талантом, поэтому он решил принять участие в конкурсе

Yoğun iş temposu ve iş toplantıları nedeniyle sosyal hayatından uzak kalmıştı ve yalnızlıktan şikayetçiydi

Из-за напряженного графика работы и деловых встреч он был лишен общения и жаловался на одиночество

Bu nedenle, hafta sonları genellikle evde kalırım

Поэтому по выходным я обычно остаюсь дома

Bu nedenle, çocuk eve geldiğinde hep yalnız hissediyormuş

Поэтому ребенок всегда чувствовал себя одиноким, когда приходил домой

Ülkenin kuzeyinde yaşayan bir aile, doğal afet nedeniyle evlerini kaybettiler

Семья, проживающая на севере страны, потеряла свой дом из-за стихийного бедствия

Bu, tıp alanında birçok hastalığın nedenlerini ve tedavilerini anlamak için önemli bir adımdı

Это был важный шаг в области медицины к пониманию причин и методов лечения многих заболеваний

Örneğin, genetik hastalıkların nedenleri artık daha iyi anlaşılmaktadır ve gen tedavisi gibi yeni tedavi yöntemleri geliştirilmiştir

Например, причины генетических заболеваний теперь лучше поняты, и были разработаны новые методы лечения, такие как генная терапия

Curie ailesinin radyasyonla ilgili çalışmaları, sonrasında sağlık sorunlarına neden oldu

Работа семьи Кюри над радиацией впоследствии вызвала проблемы со здоровьем

Bu nedenle, su altındaki bitkilerin hayatta kalabilmek için oksijeni verimli bir şekilde kullanmaları gerekmektedir

Поэтому подводные растения должны эффективно использовать кислород, чтобы выжить

Dünyanın en büyük devasa yaratıklarından biri olan mavi balinaların neden bu kadar büyük olduğu uzun süredir bir sır olarak kalmıştı

Долгое время оставалось загадкой, почему синие киты, одни из самых крупных гигантских существ в мире, такие большие

Bakteriler, çeşitli hastalıkların nedeni olarak bilinir, ancak bazı bakteriler sağlığımız için son derece faydalıdır

Бактерии известны как причина различных заболеваний, но некоторые бактерии чрезвычайно полезны для нашего здоровья

Bu salınımın ana nedeni ise insan faaliyetleridir, örneğin fosil yakıtların kullanımı ve ormansızlaşma

Основной причиной этих выбросов является деятельность человека, включающая использование ископаемого топлива и вырубку лесов

Kanserin nedeni tam olarak bilinmese de, genetik faktörler, çevresel faktörler ve yaşam tarzı seçimleri gibi birçok faktörün kanser oluşumunda etkisi olduğu düşünülmektedir

Хотя причина возникновения рака точно не известна, считается, что многие факторы, такие как генетические факторы, факторы окружающей среды и выбор образа жизни, влияют на образование рака

Bu nedenle, Dünya'yı korumak ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmak önemlidir

Поэтому важно защищать Землю и работать над созданием устойчивого будущего

Bu bilgiler, hayvanların neden göç ettikleri, nasıl avlandıkları veya yuva yaptıkları gibi konuları anlamak için kullanılabilir

Эта информация может быть использована для понимания таких вещей, как причины миграции животных, способы охоты или гнездования