Слово на турецком müzik

müzik[мюзик]
музыка

Ayrıca, şehir yöresel yemekleri, el sanatları ve müzikleri gibi turizm ürünleri de sergilendi

Кроме того, на выставке были представлены такие туристические продукты, как местные блюда, ремесленные изделия и музыка

Ali, okul tiyatrosunda oynuyor, müzik kulübüne katılıyor ve sporda da aktif rol alıyordu

Али играл в школьном театре, участвовал в музыкальном клубе и активно занимался спортом

Ali, müzik yeteneğiyle biliniyordu, bu nedenle yarışmaya katılmaya karar verdi

Али был известен своим музыкальным талантом, поэтому он решил принять участие в конкурсе

Genç kadının adı Aylin'di ve hayatı boyunca hep müzikle ilgilenmişti

Молодую женщину звали Айлин, и она всю жизнь интересовалась музыкой

Ancak, Aylin'in ailesi müzik kariyeri yapmasını istemiyordu

Однако семья Айлин не хотела, чтобы она делала карьеру в музыке

İlk başlarda zorluklar çekse de, Aylin'in müziği duyanlar tarafından çok beğenildi

Хотя поначалу ей было трудно, музыка Айлин очень понравилась тем, кто ее услышал

Aylin, yıllar boyunca İstanbul'un sokaklarında müzik yaparak geçimini sağladı

Айлин зарабатывала на жизнь, занимаясь музыкой на улицах Стамбула в течение многих лет

Zeynep'in şarkıları, radyolarda sık sık çalındı ve birçok müzik ödülü kazandı

Песни Зейнеп часто звучали по радио и были удостоены многих музыкальных наград

Zeynep, kısa sürede ünlü bir şarkıcı haline geldi ve müzik kariyeri boyunca birçok başarıya imza attı

Зейнеп за короткое время стала известной певицей и добилась немалых успехов в своей музыкальной карьере

Partiye vardığında, müzik çalıyor ve herkes dans ediyordu

Когда он пришел на вечеринку, играла музыка, и все танцевали

Aylin, müziğe kendini kaptırıp dans etmeye başladı

Айлин увлеклась музыкой и начала танцевать

Aynı zamanda müzikle de ilgileniyordum

Меня также интересовала музыка

Her fırsatta spor yapmaya ve müzik dinlemeye devam ediyorum

Я продолжаю заниматься спортом и слушаю музыку при любой возможности

Liseye giderken, bir müzik grubuna katılmak istedim

Когда я учился в средней школе, я хотел присоединиться к группе

Konserlerimizle bir hayran kitlesi oluşturduk ve birkaç müzik festivalinde çalmaya başladık

Мы создали базу поклонников благодаря нашим концертам и начали выступать на нескольких музыкальных фестивалях

Kendi stüdyomu açtım ve müzik kayıtları yaparak para kazanmaya başladım

Я открыл собственную студию и начал зарабатывать деньги, записывая музыку

Bugün, kendi müzik grubum ve stüdyom var ve hayallerimin peşinden gitmek beni çok mutlu ediyor

Сегодня у меня есть своя группа и студия, и это делает меня очень счастливым следовать своей мечте

Çok küçük yaşta müziğe olan ilgimle tanındım ve 5 yaşında piyano çalmaya başladım

Мой интерес к музыке проявился в раннем возрасте, и я начала играть на фортепиано в возрасте 5 лет

Ailem bana her zaman destek oldu ve müziği ciddiye almam konusunda cesaret verdi

Моя семья всегда поддерживала меня и поощряла серьезно заниматься музыкой

Okul hayatım boyunca müziği sürdürdüm ve birçok yerel müzik yarışmasında ödüller kazandım

Я занимался музыкой на протяжении всей школьной жизни и занимал призовые места во многих местных музыкальных конкурсах

Üniversiteye gitmeden önce, prestijli bir müzik akademisinde burs kazandım

Перед поступлением в университет я выиграл стипендию в престижной музыкальной академии

Her müzik duyduğunda ritme kendini kaptırır ve dans etmek için her fırsatı değerlendirirdi

Когда он слышал музыку, он погружался в ритм и использовал любую возможность, чтобы потанцевать

Müzik, sanat ve spor gibi farklı alanlarda yetenekli gençleri keşfetmek ve desteklemek için çalıştı

Работали над выявлением и поддержкой талантливых молодых людей в различных областях, таких как музыка, искусство и спорт