Слово на турецком kendi

kendi[кенди]
свой, собственный, сам

Kendine iyi bak

береги себя

Yanımda ne bir teknisyen, ne de bir yolcu olmadığı için, onu kendim tamir etmek zorundaydım

Со мной не было ни механика, ни пассажиров, и я решил, что попробую сам все починить, хоть это и очень трудно

Kendimi hala evimde sanıyorum galiba

Мне все кажется, что я у себя дома

Kendilerinin çok yer kapladığını düşünürler

Они воображают, что занимают очень много места

Kendilerini baobap ağaçları kadar önemli sanırlar

Они кажутся сами себе величественными, как баобабы

Hepsi de kendi çiçeğine benziyordu

Все они похожи на его цветок

Kendini çimenlerin üstüne bıraktı ve ağlamaya başladı

Он лег в траву и заплакал

Kendimi kötü hissediyorum

Я себя плохо чувствую

Kendisiyle arkadaş olacak ve çok iyi anlaşacakları iyi kalpli bir çocuk biliyorum

Я знаю одного добродушного мальчика, который подружится с ним, и они очень хорошо поладят

Diğer tavşan ve kaplumbağaların kendilerini görünüşleri yüzünden dışladıklarını bilen tavşan

Кролик знает, что другие кролики и черепахи подвергают их остракизму из-за их внешнего вида

Peter ne olduğunu anlamadan kendisini elleri ve kolları bağlı bir şekilde bulmuş

Прежде чем Питер осознал, что произошло, он обнаружил, что у него связаны руки

Daha sonrasında topu tek başına kendi oynuyormuş

После этого он играл в мяч самостоятельно

Otel, apartman, hostel gibi alternatifler arasından kendine en uygun olanı seçmelidir

Выберите наиболее подходящий вариант среди альтернатив, таких как отель, квартира, хостел

Ayşe, kendine güveni ve cesareti sayesinde her zorluğu aşmayı başardı

Айше смогла преодолеть все трудности благодаря своей уверенности в себе и смелости

Ancak, o sessizce bekledi ve kendine gelmeye çalıştı

Однако он спокойно ждал и пытался прийти в себя

O, yapmak zorunda kaldığı yolculuğun ne kadar zor olduğunu anladı ve kendine güvendi

Он осознал, насколько труден путь, который ему предстоит пройти, и поверил в себя

Bu insanlar, birbirleriyle çok fazla konuşmuyorlardı ve büyük çoğunluğu kendi işleriyle uğraşıyordu

Эти люди мало разговаривали друг с другом, большинство из них были заняты своими делами

Kendi işini kurarak başarılı bir işadamı olma hayali vardı

У него была мечта стать успешным бизнесменом, создав собственное дело

Öğretmen, genç kızın yeteneğini fark etti ve onu kendine öğrenci olarak kabul etti

Учитель признал талант девушки и принял ее в ученицы

Yine de Ahmet pes etmedi ve sonunda kendi tasarladığı bir uygulama fikriyle bir yatırımcıyı ikna etmeyi başardı

Тем не менее, Ахмет не сдавался и в конце концов сумел убедить инвестора в необходимости приложения собственной разработки

Ahmet, rekabetin artması ve müşteri beklentilerinin yükselmesi nedeniyle sürekli olarak kendisini geliştirmek zorunda kaldı

Ахмету приходилось постоянно совершенствоваться в связи с растущей конкуренцией и повышением ожиданий клиентов

İşinde daha başarılı oldu, kendine daha çok zaman ayırdı ve en önemlisi, hayatının aşkını buldu

Он стал более успешным на работе, у него появилось больше времени для себя и, самое главное, он нашел любовь всей своей жизни

Kendisi de seyahat etmek sayesinde daha mutlu ve özgür hissetti

Кроме того, благодаря путешествиям она почувствовала себя счастливее и свободнее

Kendisine bir enjeksiyon yaparak maddeyi vücuduna aldı

Он ввел это вещество в свое тело, сделав себе инъекцию

Aylin, müziğe kendini kaptırıp dans etmeye başladı

Айлин увлеклась музыкой и начала танцевать

Kendini geliştirmek ve yeni insanlarla tanışmak için çaba sarf ediyordu

Он стремился к самосовершенствованию и знакомству с новыми людьми

Yaşlı kadın da, eşini kaybettikten sonra yalnız kaldığını ve kendine zaman ayıramadığını anlattı

Пожилая женщина рассказала, что после потери мужа она осталась одна и не могла уделить время себе

Burada, yeni arkadaşlar edindim ve farklı kültürleri öğrenerek kendimi geliştirdim

Здесь я нашла новых друзей и совершенствовалась, знакомясь с различными культурами

Kendimi geliştirmek için çabaladım ve hayallerimi gerçekleştirdim

Я стремился к самосовершенствованию и реализовывал свои мечты

Mezun olduktan sonra, kendi moda markamı kurmaya karar verdim

После окончания университета я решила основать свой собственный бренд одежды

Kendi stüdyomu açtım ve müzik kayıtları yaparak para kazanmaya başladım

Я открыл собственную студию и начал зарабатывать деньги, записывая музыку

Bugün, kendi müzik grubum ve stüdyom var ve hayallerimin peşinden gitmek beni çok mutlu ediyor

Сегодня у меня есть своя группа и студия, и это делает меня очень счастливым следовать своей мечте

Hiçbir zaman tatil yapmaz, arkadaşlarıyla vakit geçirmez ve kendine zaman ayırmazmış

Он никогда не брал отпуск, не проводил время с друзьями и не уделял времени себе

Bir süreliğine başka bir köye yerleşmeye karar verdiler, ancak orada uyum sağlamakta zorlandılar ve kendilerini yabancı hissettiler

Они решили на время поселиться в другой деревне, но им было трудно там адаптироваться, и они чувствовали себя чужаками

Aileler, turistlerin yardımıyla kendi evlerini ve bahçelerini inşa ettiler

Семьи построили свои собственные дома и сады с помощью туристов

Artık kendi gıdalarını yetiştiriyorlar ve evlerinde daha mutlu ve özgür hissediyorlar

Теперь они сами выращивают продукты и чувствуют себя счастливее и свободнее дома

Toplumda kendilerine yer bulamadıkları için hayatta kalma mücadelesi verirler

Они борются за выживание, потому что не могут найти себе место в обществе

Burada, kendi geleneklerine ve ritüellerine göre yaşayabileceklerdi ve diğer insanların saygısını kazanacaklardı

Здесь они могли бы жить в соответствии со своими обычаями и ритуалами и добиться уважения других людей

Yeni topluluk, birlikte çalışarak kendi evlerini, tarlalarını ve okullarını inşa etti

Работая вместе, новая община построила свои собственные дома, поля и школы

Bu sayede, hem kendilerine hem de diğer insanlara farklı kültürlerden öğrenilecek çok şey olduğunu gösterdiler

Они показали себе и другим, что можно многому научиться у представителей разных культур

Bu insanlar, yıllar boyunca sadece kendi topraklarında yaşayarak kendi kültürlerini korumuşlardı

В течение многих лет эти люди сохраняли свою культуру, живя только на своей собственной земле

Herkes, kendi inançları ve kültürleri üzerinde ısrar ediyordu ve diğerlerine hoşgörü göstermiyordu

Каждый настаивал на своих убеждениях и культуре и не терпел других

Kendisini yaralı ve yalnız hisseden adam, yardım istemek için haykırmaya başladı

Чувствуя себя раненым и одиноким, мужчина начал звать на помощь

Babamın elinden birçok şey öğrendim ve zamanla kendi alet çantamı bile yapmaya başladım

Я многому научился у отца и со временем даже начал делать свой собственный ящик для инструментов

Şimdi bir yazılım mühendisi olarak çalışıyorum ve kendimi geliştirmeye devam ediyorum

Сейчас я работаю инженером-программистом и продолжаю самосовершенствоваться

Daha sonra, kendi motorlarını tasarladılar ve bu motorları bir planöre monte ederek, ilk motorlu uçuş denemelerine başladılar

Позже они разработали собственные двигатели, установили их на планер и начали первые испытания моторного полета

Yenilenebilir enerji kaynakları da kendi başlarına çözüm değillerdir

Возобновляемые источники энергии сами по себе не являются решением проблемы

Daha sonra, yeni bir mimari oluşturmak için kendi fikirlerini ve yenilikçi yaklaşımlarını birleştirdiler

Затем они объединили свои собственные идеи и инновационные подходы, чтобы создать новую архитектуру

Her müzik duyduğunda ritme kendini kaptırır ve dans etmek için her fırsatı değerlendirirdi

Когда он слышал музыку, он погружался в ритм и использовал любую возможность, чтобы потанцевать

Sahneye çıkmak ve kendini ifade etmek için cesaret kazandı

Он набрался смелости выйти на сцену и выразить себя