Слово на турецком miktar

miktar[миктар]
количество

Elma ağacı, her yıl bol miktarda lezzetli elmalar üretirken, armut ağacı sadece birkaç küçük armut verebiliyordu

Яблоня каждый год давала огромное количество вкусных яблок, в то время как грушевое дерево могло дать только несколько маленьких груш

Kimileri, suların tümüne sahip olmak istiyorlardı ve diğerlerinin sadece az miktarda su kullanmasına izin veriyorlardı

Одни хотели владеть всей водой и позволяли другим использовать лишь небольшое количество воды

Ancak, suda çözünmüş oksijenin miktarı havadaki oksijenin yaklaşık onda biri kadardır

Однако количество кислорода, растворенного в воде, составляет примерно одну десятую от количества кислорода в воздухе

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak, fosil yakıtların kullanımı azaltılabilir ve atmosfere salınan sera gazı miktarı azaltılabilir

Благодаря использованию возобновляемых источников энергии можно сократить использование ископаемого топлива и уменьшить количество парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу