Слово на турецком mevcut

mevcut[мевджут]
существующий, имеющийся

Ancak, bu uzay keşifleri için gereken teknoloji henüz mevcut değildi

Однако технологии, необходимые для этих космических исследований, еще не были доступны

Ekibin bir kısmı bu yeni özellikleri geliştirmek için çalıştı, diğerleri ise mevcut kodu optimize etmek ve hataları düzeltmekle meşguldü

Часть команды занималась разработкой новых функций, в то время как другие были заняты оптимизацией существующего кода и исправлением ошибок

İlk adım olarak, mevcut teknolojileri incelediler ve işlemci tasarımındaki zayıf noktaları belirlediler

В качестве первого шага они проанализировали существующие технологии и выявили слабые места в конструкции процессоров