Logo LINGOBOT TürkiyeСамоучитель турецкого языка для русскоязычных

Слово «kalmak». Перевод на русский и примеры использования

kalmakоставаться, временно проживать (в переводе на русский язык)

Как звучит «оставаться, временно проживать (kalmak) на турецком»

Примеры использования слова kalmak в различных предложениях

1

TR: Yeni yerinde, Ayşe hayatın zorluklarıyla başa çıkmak zorunda kalır

RU: На новом месте Айше приходится справляться с трудностями жизни

2

TR: Ancak, her zaman güçlü kalmaya çalışıyorum ve sorunlarla başa çıkmaya çalışıyorum

RU: Тем не менее, я всегда стараюсь оставаться сильной и пытаюсь справиться с проблемами

3

TR: Sari, kadının evinde rahat ve huzurlu hissetti ve o gece orada kaldı

RU: Сари чувствовала себя комфортно и непринужденно в доме этой женщины и осталась там на ту ночь

4

TR: Her zaman umutlu kaldım ve hayatımdaki her şeyi pozitif yönde değiştirmeye çalıştım

RU: Я всегда сохраняла надежду и старалась изменить все в своей жизни в положительную сторону

5

TR: Toplumda kendilerine yer bulamadıkları için hayatta kalma mücadelesi verirler

RU: Они борются за выживание, потому что не могут найти себе место в обществе

6

TR: Bu yüzden başka bir meslek seçmek zorunda kaldım ve pilot oldum

RU: Поэтому мне пришлось выбрать другую профессию, и я стал пилотом

7

TR: Kökleri ise su altında kalır ve suyu bitkiye taşır

RU: Корни остаются под водой и транспортируют воду к растению

8

TR: Bu insanlar zorlu bir hayat sürdürmek zorunda kaldılar, ama yine de hayatta kalmak için mücadele ettiler

RU: Этим людям приходилось вести тяжелую жизнь, но они все равно боролись за выживание

9

TR: Bir doğal afet meydana geldi ve kasabada bulunan herkes hayatta kalmak için bir araya gelmek zorunda kaldı

RU: Случилось стихийное бедствие, и всем жителям города пришлось объединиться, чтобы выжить

10

TR: Hayretler içinde kalmıştı küçük prens

RU: Маленький принц был ошеломлен

11

TR: Adam köpeği serbest bırakmak zorunda kaldı ve ayrılmak için yola koyuldu

RU: Мужчине пришлось отпустить собаку и отправиться в путь

12

TR: Şehirde kalmaya karar verdi ve orada mutlu bir hayat sürdü

RU: Он решил остаться в городе и прожил там счастливую жизнь

13

TR: O, yapmak zorunda kaldığı yolculuğun ne kadar zor olduğunu anladı ve kendine güvendi

RU: Он осознал, насколько труден путь, который ему предстоит пройти, и поверил в себя

14

TR: Ancak şehirde kalması gerekiyordu, çünkü kocası henüz tamamen iyileşmemişti

RU: Но ей пришлось остаться в городе, потому что ее муж еще не полностью выздоровел

15

TR: İşbirliği ve adil bir yaklaşım, herkesin memnun kalabileceği bir çözüm sağlayabilir

RU: Сотрудничество и справедливый подход могут обеспечить решение, которое устроит всех

16

TR: Okumak için yatağa yattım ama birkaç sayfa okuduktan sonra uyuyakaldım

RU: Я лег в кровать, чтобы почитать, но уснул через несколько страниц

17

TR: Eşini yıllar önce kaybetmiş ve çocuğu olmadığı için hayatı boyunca yalnız kalmıştı

RU: Она потеряла мужа много лет назад и всю жизнь была одинока, потому что у нее не было детей

18

TR: Yazılım güncellemesi sırasında bilgisayarım takıldı ve yeniden başlatmak zorunda kaldım

RU: Во время обновления программного обеспечения мой компьютер завис, и мне пришлось перезагрузить его

19

TR: Yoğun iş temposu ve iş toplantıları nedeniyle sosyal hayatından uzak kalmıştı ve yalnızlıktan şikayetçiydi

RU: Из-за напряженного графика работы и деловых встреч он был лишен общения и жаловался на одиночество

20

TR: Ali'nin babası, bir anda iflas etti ve aileleri büyük bir borç yükü altında kaldı

RU: Отец Али внезапно обанкротился, и их семья оказалась в огромных долгах

21

TR: İnsan komik olmak istediğinde bazen yalan söylemek zorunda kalıyor

RU: Когда очень хочешь сострить, иной раз поневоле приврешь

22

TR: Komşuları, kadına geçici olarak evlerinde kalması için tekliflerde bulundular

RU: Соседи предложили женщине временное жилье в своем доме

23

TR: Hiç çamaşır deterjanı kalmadı

RU: Стиральный порошок закончился

24

TR: Çift ayrılmak zorunda kaldı, ama birbirlerini asla unutamadılar

RU: Пара была вынуждена расстаться, но они никогда не забывали друг друга

25

TR: Çünkü artık hiç kimsenin birbirine sabrı kalmamış ve herkes birbirleriyle kavga eder hale gelmiş

RU: Потому что ни у кого больше нет терпения друг к другу, и все друг с другом ссорятся

26

TR: Ahmet, rekabetin artması ve müşteri beklentilerinin yükselmesi nedeniyle sürekli olarak kendisini geliştirmek zorunda kaldı

RU: Ахмету приходилось постоянно совершенствоваться в связи с растущей конкуренцией и повышением ожиданий клиентов

27

TR: Bu aile, çaresizlik içinde başka bir yere taşınmak zorunda kaldılar

RU: В отчаянии эта семья была вынуждена переехать в другое место

28

TR: Bu nedenle, hafta sonları genellikle evde kalırım

RU: Поэтому по выходным я обычно остаюсь дома

29

TR: Bu nedenle, su altındaki bitkilerin hayatta kalabilmek için oksijeni verimli bir şekilde kullanmaları gerekmektedir

RU: Поэтому подводные растения должны эффективно использовать кислород, чтобы выжить

30

TR: Kadın, evsiz kalmıştı ve ne yapacağını bilemiyordu

RU: Женщина была бездомной и не знала, что делать дальше

31

TR: Doğal seçilim, bir türün çevresel faktörlere uyum sağlaması ve hayatta kalmak için en uygun özelliklere sahip bireylerin seçilmesi sürecidir

RU: Естественный отбор - это процесс, с помощью которого вид адаптируется к факторам окружающей среды и отбирает особей с наиболее благоприятными характеристиками для выживания

32

TR: Adada bir fırtına çıktı ve araştırmacıların kaldığı baraka yıkıldı

RU: На острове был шторм, и хижина исследователей рухнула

Учите турецкий с LINGOBOT 👀

Изучайте грамматику на сайте. Здесь нет рекламы и это бесплатно.

Используйте телеграм-приложение для пополнения словарного запаса.

Тренажер слов LINGOBOT построен на базе интервальной системы тренировок. Интервальный способ изучения слов позволяет раз за разом улучшать качество усвоения лексики, и спустя 1-2 месяца интенсивных занятий, начать применять словарный запас на практике. Стоимость платной подписки в телеграм — 380 рублей в месяц. Версия с ограничениями бесплатна.