Слово на турецком aynı

aynı[айны]
одинаковый, такой же

Tospik de yine aynı şekilde herkesle arkadaş olmuş

Тоспик точно так же подружился со всеми

Bir gün yine aynı durum yaşandığında kapı çalmış

Однажды, когда повторилась та же ситуация, в дверь позвонили

Aynı zamanda, sanatçının hayranları ve ailesi için de hayatı boyunca yapmış olduğu eserleri hatırlamaya devam etmeleri gerektiğini gösterir

В то же время для поклонников и семьи художника это также показывает, что они должны продолжать помнить о работе, которую он делал на протяжении всей своей жизни

O, geri dönmenin yolunu bulmak için çalıştı ama her yerde aynı görünüyordu

Он пытался найти дорогу назад, но везде все выглядело одинаково

Bu insan, her zaman konuşmalarında aynı kelimeleri kullanırdı

Этот человек всегда использовал одни и те же слова в своих речах

Her zaman aynı yolu kullanırdı, ama bugün farklı bir yol alarak okula gitmeye karar verdi

Он всегда ходил одним и тем же маршрутом, но сегодня он решил пойти в школу другим путем

Güzel bir gün geçirdi ve okuldan eve dönmek için yine aynı yolu seçti

У него был хороший день, и он поехал домой из школы тем же маршрутом

Bu başarı, onun için sadece bir icadın başarısı değil, aynı zamanda hayallerine ulaşmanın da bir göstergesi oldu

Для него этот успех был не только успехом изобретения, но и показателем достижения его мечты

Hepsi aynı okulda okumuşlardı ama üniversite için farklı şehirlere gitmişlerdi

Все они учились в одной школе, но для поступления в университет разъехались по разным городам

Aynı zamanda, ailemle ve arkadaşlarımla bağlantıda kalmaya devam ediyorum ve düzenli olarak seyahat ederek yeni insanlar ve kültürlerle tanışıyorum

В то же время я поддерживаю связь со своей семьей и друзьями и регулярно путешествую, знакомясь с новыми людьми и культурами

Aynı zamanda müzikle de ilgileniyordum

Меня также интересовала музыка

Ertesi gün, parkta yine aynı adamla karşılaştı ve adam ona yine başka bir oyuncak verdi

На следующий день он снова встретил того же человека в парке, и тот подарил ему еще одну игрушку

Newton, aynı zamanda, evrenin hareketini de araştırdı

Ньютон также исследовал движение Вселенной

Hayvan davranış bilimleri, aynı zamanda hayvanlarla etkileşimde bulunan insanlar için de önemlidir

Наука о поведении животных также имеет важное значение для людей, взаимодействующих с животными

Bu işlemci, daha hızlı ve daha güçlü olmalı, aynı zamanda enerji verimliliği sağlamalıydı

Этот процессор должен был быть более быстрым и мощным, и в то же время энергоэффективным

Emre, aynı zamanda dezavantajlı gruplara yardım etmek için de aktif olarak çalıştı

Эмре также активно работал над оказанием помощи малообеспеченным группам населения

Onlar için ev, sadece bir mekan değildi, aynı zamanda sevgi, dayanışma ve huzurun olduğu bir yuvaydı

Для них дом был не только местом, но и домом любви, солидарности и мира