kuruluş

kuruluş

учреждение, образование (чего-либо)

Bunun üzerine Ahmed, yerel bir gazete gibi medya kuruluşlarına başvurdu ve hak arama mücadelesi verme kararı aldı

Затем Ахмед обратился в медиа-организации, такие как местная газета, и решил бороться за свои права

Bu, NASA gibi büyük kuruluşlarla rekabet edebilecek bir şirket kurduğu anlamına geliyor

Это означает, что он создал компанию, которая может конкурировать с такими крупными организациями, как NASA