Слово на турецком köy

köy[кёй]
деревня

Köyün birinde Ayşe teyze adından bir kadın yaşamakta ve çocuklara her gün farklı farklı masallar anlatmaktaymış

В деревне жила женщина по имени тетя Айше и каждый день рассказывала детям разные сказки

Peter rivayeti bulunan bu dağın çok yakında bir köyde yaşamaktaymış.

Питер жил в деревне, очень близко к этой горе, о которой ходили слухи

Köyde bir huzursuzluk ve sürekli bir kavga hali bulunmaktaymış.

В деревне царили беспорядки и постоянные бои

Pek çok yıl önce, bir köyde yaşayan genç bir kız vardı

Много-много лет назад в одной деревне жила молодая девушка

Ali, uzak bir köyde büyümüş ve sürekli olarak maceralar aramış bir çocuktu

Али был мальчиком, который вырос в глухой деревне и всегда искал приключений

Ancak köyde doktor bulunmuyordu ve şehre gitmeleri gerekiyordu

Однако в деревне не было врача, и им пришлось ехать в город

Sonunda, o köyüne ulaştı ve evine döndü

Наконец, он добрался до своей деревни и вернулся домой

Ali, köyde tüccar olarak çalışırken, Ahmet ise bir çiftçiydi

Али работал торговцем в деревне, а Ахмет был фермером

İkisi birlikte çalışmaya başladı ve köydeki tüm ürünleri topladılar

Они начали работать вместе и собрали все продукты в деревне

Ali ve Ahmet, kazandıkları parayı köye yatırmaya karar verdiler

Али и Ахмет решили вложить заработанные деньги в деревню

Bir süreliğine başka bir köye yerleşmeye karar verdiler, ancak orada uyum sağlamakta zorlandılar ve kendilerini yabancı hissettiler

Они решили на время поселиться в другой деревне, но им было трудно там адаптироваться, и они чувствовали себя чужаками