Слово на турецком iyi

iyi[ийи]
хороший

Niyet mektubunu İngilizce yazarsan daha iyi olur.

Будет лучше, если ты напишешь сопроводительное письмо по-английски

Kendine iyi bak

береги себя

Nerede iyi bir lokanta var?

Где здесь хороший ресторан?

Kendisiyle arkadaş olacak ve çok iyi anlaşacakları iyi kalpli bir çocuk biliyorum

Я знаю одного добродушного мальчика, который подружится с ним, и они очень хорошо поладят

Onlar, yerel parkı restore etmeyi ve daha iyi bir hale getirmeyi amaçlıyorlardı

Их целью было восстановление и улучшение местного парка

Onlar için önemli olan, güvenceli bir iş bulması ve iyi bir evlilik yapmasıydı

Главное для них было в том, чтобы он нашел надежную работу и заключил хороший брак

Ailem, beni iyi bir eğitim alabileceğim bir okula göndermek için ellerinden geleni yaptı

Мои родители сделали все возможное, чтобы отправить меня в школу, где я мог получить хорошее образование

Adam, o akşam çok eğlenmiş ve yeni arkadaşlarıyla çok iyi anlaşmış

В тот вечер мужчина очень веселился и прекрасно общался со своими новыми друзьями

Artık iyi bir geliri vardı ve hayatının geri kalanını rahatça yaşayabileceğini düşündü

Теперь у него был хороший доход, и он думал, что сможет безбедно прожить остаток жизни

Çiftçi, komşularıyla iyi ilişkileri olan biriydi

Фермер имел хорошие отношения с соседями

Bugün, radyasyonun etkileri daha iyi anlaşılmaktadır ve nükleer enerji, tıp ve diğer alanlarda kullanılmaktadır

Сегодня эффекты радиации лучше изучены и используются в ядерной энергетике, медицине и других областях