Слово на турецком korumak

korumak[корумак]
сохранять, охранять, защищать

Bu insanlar, yıllar boyunca sadece kendi topraklarında yaşayarak kendi kültürlerini korumuşlardı

В течение многих лет эти люди сохраняли свою культуру, живя только на своей собственной земле

Bu nedenle, Dünya'yı korumak ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmak önemlidir

Поэтому важно защищать Землю и работать над созданием устойчивого будущего

Gezegenimizi korumak, sadece bugün değil, gelecek nesillerin de sağlıklı bir dünyada yaşamasını sağlayacaktır

Защита нашей планеты гарантирует, что не только сегодняшнее, но и будущие поколения будут жить в здоровом мире