Слово на турецком kitap

kitap[китап]
книга

Burada sayfalar dolusu kitap yazan yaşlı bir beyefendi yaşıyordu

На ней жил старик, который писал толстенные книги

Coğrafya kitapları en değerli kitaplardır

Книги по географии — самые драгоценные книги

Uçakla yolculuk, uçuş süresi boyunca güzel bir film izleyerek veya kitap okuyarak geçirilebilir

Путешествие на самолете можно провести за просмотром хорошего фильма или чтением книги в течение всего полета

Kimi, kitap okumaya başladı, kimi yeni bir dil öğrenmeye, kimi resim çizmeye ve kimi de bahçecilikle uğraşmaya başladı

Кто-то начал читать книги, кто-то выучил новый язык, кто-то начал рисовать, а кто-то занялся садоводством

Kitap okumayı, film izlemeyi, yürüyüş yapmayı ve hatta yemek yapmayı seviyorum

Я люблю читать книги, смотреть фильмы, ходить в походы и даже готовить

Kitapları sevdim ve okumak benim için bir kaçış oldu

Я любила эти книги, и их чтение было для меня спасением

18 yüzyılın sonlarına doğru, İskoç botanikçi James Edward Smith, ünlü bir botanik kitabı olan "The English Flora"yı yazdı

В конце 18 века шотландский ботаник Джеймс Эдвард Смит написал знаменитую ботаническую книгу "Английская флора".

Bu kitap, İngiltere'de bulunan bitki türlerini ayrıntılı bir şekilde açıklıyordu

В этой книге подробно описаны виды растений, встречающиеся в Англии

İlk başta, temel akorları ve notaları öğrenmek için online kaynaklardan ve kitaplardan yararlandı

Сначала он использовал онлайн-ресурсы и книги, чтобы выучить основные аккорды и ноты