Слово на турецком kim

kim[ким]
кто

Efendim, burada kimi yönetiyorsunuz acaba?

Господин, чем вы здесь управляете?

Kimi, kitap okumaya başladı, kimi yeni bir dil öğrenmeye, kimi resim çizmeye ve kimi de bahçecilikle uğraşmaya başladı

Кто-то начал читать книги, кто-то выучил новый язык, кто-то начал рисовать, а кто-то занялся садоводством

Kimi kaçakçılık yapmış, kimi suç işlemiş, kimi de ailelerinden ayrılmış ve yollara düşmüştür

Некоторые занимались контрабандой, некоторые совершали преступления, некоторые оставляли свои семьи и отправлялись в путь

Kimi zaman yalnız, kimi zaman küçük gruplar halinde yaşarlar

Иногда они живут поодиночке, иногда небольшими группами

Kimileri, suların tümüne sahip olmak istiyorlardı ve diğerlerinin sadece az miktarda su kullanmasına izin veriyorlardı

Одни хотели владеть всей водой и позволяли другим использовать лишь небольшое количество воды

Bu sefer çocuk, adamın kim olduğunu sordu ama adam cevap vermedi ve hızla uzaklaştı

На этот раз мальчик спросил, кто этот человек, но тот не ответил и быстро ушел