Слово на турецком kazanmak

kazanmak[казанмак]
выиграть, зарабатывать, успешно поступить в университет

Ali ve Ahmet, kazandıkları parayı köye yatırmaya karar verdiler

Али и Ахмет решили вложить заработанные деньги в деревню

Bu, hem insanları birbirine yakınlaştırdı hem de hayatlarına yeni bakış açıları kazandırdı

Это сблизило людей и позволило им по-новому взглянуть на свою жизнь

Bu değişiklikler hayatına renk kattı ve ona yeni bir bakış açısı kazandırdı

Эти изменения добавили красок в его жизнь и дали ему новую перспективу

Birçok oyun sergiledi ve her yerde büyük hayran kitlesi kazandı

Он играл во многих пьесах и приобрел огромное количество поклонников повсюду

Genç kız, dans etmek için birçok yarışmaya katıldı ve birçok ödül kazandı

Девушка участвовала во множестве конкурсов по танцам и завоевала много призов

İşi büyüdükçe çalışan sayısını artırdı ve birçok yeni müşteri kazandı

По мере роста бизнеса он увеличил число сотрудников и приобрел много новых клиентов

Zeynep'in şarkıları, radyolarda sık sık çalındı ve birçok müzik ödülü kazandı

Песни Зейнеп часто звучали по радио и были удостоены многих музыкальных наград

Böylece, Murat insanlık için bir kahraman haline geldi ve bilim dünyasında saygınlık kazandı

Таким образом, Мурат стал героем для человечества и завоевал уважение в научном мире

Farklı kültürler, insanlar ve yerler görmek bana yeni bir perspektif kazandırdı ve daha açık fikirli biri haline geldim

Знакомство с разными культурами, людьми и местами позволило мне по-новому взглянуть на вещи, и я стал более открытым

Dört yıl boyunca, sıkı çalışarak, dersleri geçtikçe büyük bir özgüven kazandım

В течение четырех лет, благодаря упорному труду, я обрела большую уверенность в себе, пройдя курсы

Sonunda, bir burs kazandım ve üniversiteye gittim

В конце концов, я получил стипендию и поступил в университет

Okulda çok çalıştım ve çeşitli moda evlerinde staj yaparak tecrübe kazandım

Я много работала в школе и набиралась опыта, проходя стажировку в различных домах моды

Şimdi, uluslararası bir moda markasıyım ve dünya çapında ün kazandım

Сейчас я обладаю международным модным брендом и приобрела всемирную известность

Okulda başarılı bir öğrenci olmaya devam ettim ve sık sık ödüller kazandım

Я продолжал успешно учиться в школе и часто занимал призовые места

Kendi stüdyomu açtım ve müzik kayıtları yaparak para kazanmaya başladım

Я открыл собственную студию и начал зарабатывать деньги, записывая музыку

Mehmet ise, festivaldeki performansı sayesinde bir film yapımcısının dikkatini çekti ve bir filmde rol almaya hak kazandı

Мехмет же, благодаря своему выступлению на фестивале, привлек внимание одного из кинопродюсеров и получил роль в фильме

Kız, cesaretini toplayarak yarışmaya katıldı ve büyük ödülü kazandı

Девушка набралась смелости, приняла участие в конкурсе и выиграла главный приз

Ancak bazıları para kazanmak için yasadışı işlere bulaşmaya başladılar ve toplumdan dışlandılar

Однако некоторые из них стали заниматься незаконной деятельностью, чтобы заработать деньги, и были изгнаны из общества

Burada, kendi geleneklerine ve ritüellerine göre yaşayabileceklerdi ve diğer insanların saygısını kazanacaklardı

Здесь они могли бы жить в соответствии со своими обычаями и ритуалами и добиться уважения других людей

19 yüzyıl, bilimsel keşiflerin hız kazandığı bir dönem olmuştur

19 век был периодом ускоренного развития научных открытий