Слово на турецком katkı

katkı[каткы]
вклад, добавление

Bu deneyimler benim hayatımı şekillendirdi ve kişisel gelişimime katkı sağladı

Этот опыт сформировал мою жизнь и способствовал моему личностному развитию

İnsanlar, tarihin çeşitli dönemlerinde farklı keşifler yaparak bilime katkıda bulundular

Люди внесли свой вклад в развитие науки, сделав различные открытия в разные периоды истории

Newton'un çalışmaları, modern bilimin gelişmesine büyük katkı sağladı

Работы Ньютона внесли большой вклад в развитие современной науки

Bağırsak bakterileri, bağırsaklarda sindirilemeyen yiyeceklerin parçalanmasına yardımcı olur, vitaminlerin üretilmesine ve bağışıklık sistemimizin düzenlenmesine katkıda bulunur

Кишечные бактерии помогают расщеплять неперевариваемую пищу в кишечнике, способствуют выработке витаминов и регулированию нашей иммунной системы

Mikroorganizmalardan bitkilere, hayvanlara ve insanlara kadar birçok farklı türün incelenmesi, tıp ve çevre bilimleri gibi alanlara da katkı sağlar

Изучение множества различных видов, от микроорганизмов до растений, животных и людей, также вносит вклад в такие области, как медицина и экологические науки

Bitki koruma, dünya genelinde gıda güvenliği ve doğal yaşam alanlarının korunmasına katkı sağlar

Защита растений вносит вклад в обеспечение продовольственной безопасности и охрану природных сред обитания во всем мире

Emre'nin vizyonu ve emekleri, kasabanın daha dayanışmacı ve güçlü bir toplum olmasına katkı sağladı

Проницательность и усилия Эмре способствовали тому, что город стал более сплоченным и сильным сообществом