Слово на турецком ilk

ilk[илк]
первый, самый первый

Bu yüzden ben de boa yılanlarından, ilk çağdaki ormanlardan, ya da yıldızlardan bahsetmeyi bırakıp onların seviyesine indim

Поэтому я уже не говорил с ними ни об удавах, ни о джунглях, ни о звездах, я спустился на их уровень

İlk asteroitte bir kral yaşıyordu

На первом астероиде жил король

Aklına ilk gelen neydi?

Что тебе первое пришло на ум?

Sabahın ilk ışıklarında ise hemen hırsızın evinin oraya giderek planlarını uygulamaya başlamışlar

С первыми лучами утра они сразу же отправились к дому вора и приступили к осуществлению своего плана

İlk başta, yabancı insanlar ve köylüler arasında bir dil engeli vardı ve birbirlerini anlamakta zorluk çekiyorlardı

Вначале между иностранцами и жителями деревни существовал языковой барьер, и им было трудно понимать друг друга

İlk başlarda zorluklar çekse de, Aylin'in müziği duyanlar tarafından çok beğenildi

Хотя поначалу ей было трудно, музыка Айлин очень понравилась тем, кто ее услышал

İlk başta tereddüt eden Murat, sonunda adamın teklifini kabul etti

Мурат, который сначала колебался, в конце концов принял предложение мужчины

İlk kişi, genç bir iş adamıydı

Первый человек был молодым бизнесменом

İlkokulu bitirdikten sonra ortaokula gittim ve burada yeni arkadaşlar edindim

После окончания начальной школы я перешел в среднюю школу, где у меня появились новые друзья

İlk başlarda çok zorlandım, ama inançlıydım ve işime devam ettim

Сначала мне было трудно, но я верил и продолжал работать

İki kardeşim vardı ve ben en küçüğüydüm

У меня было два брата, и я был самым младшим

Okul çağına geldiğimde, ilk olarak ilkokula başladım

Когда я достиг школьного возраста, я сначала поступил в начальную школу

1879'da, ilk pratik kullanıma yönelik ampulü icat etti

В 1879 году он изобрел первую лампочку для практического использования

İlk uzay araştırmaları, II. Dünya Savaşı sırasında, Almanya'nın V-2 roketleriyle yapıldı

Первые космические исследования были проведены во время Второй мировой войны с помощью немецких ракет V-2

1957'de Sovyetler Birliği, Sputnik 1 adlı ilk yapay uydusunu uzaya gönderdi

В 1957 году Советский Союз отправил в космос свой первый искусственный спутник Земли - Спутник-1

SpaceX, ilk özel şirket olarak insanlı bir uzay aracını uluslararası uzay istasyonuna gönderdi ve birçok fırlatma başarısı elde ett

SpaceX стала первой частной компанией, отправившей пилотируемый космический корабль на международную космическую станцию, и добилась многих успехов в запусках

İlk adım olarak, mevcut teknolojileri incelediler ve işlemci tasarımındaki zayıf noktaları belirlediler

В качестве первого шага они проанализировали существующие технологии и выявили слабые места в конструкции процессоров

İlk adımda, mühendisler chatbotun geliştirme platformunu belirledi ve gerekli altyapıyı oluşturdu

На первом этапе инженеры определили платформу для разработки чатбота и создали необходимую инфраструктуру

Ali, ilk olarak bir fotoğraf makinesi satın aldı ve temel fotoğrafçılık becerilerini öğrenmeye başladı

Али впервые купил фотоаппарат и начал осваивать базовые навыки фотографии

İlk dersinde, farklı dans stilleri hakkında bilgi edindi ve farklı teknikleri deneme fırsatı buldu

На первом уроке она узнала о различных направлениях танца и получила возможность попробовать разные техники

Aylin, ilk olarak dağlara tırmanmayı seçti

Айлин решила сначала взобраться в горы

İlk başta, temel akorları ve notaları öğrenmek için online kaynaklardan ve kitaplardan yararlandı

Сначала он использовал онлайн-ресурсы и книги, чтобы выучить основные аккорды и ноты

İlk günlerde, ekip ormanda dolaşırken nadir kuş türlerini ve egzotik bitkileri görüntüler

В первые дни команда бродила по джунглям, наблюдая за редкими видами птиц и экзотических растений