Слово на турецком karar

karar[карар]
решение

Böyle olunca bütün şehrin anne ve babaları toplanıp bir çare aramaya karar vermişler

Когда это произошло, родители всего города собрались вместе и решили найти решение

Antalya Büyükşehir Belediyesi ise durumu inceledi ve denizana avını yasaklayan yasaları uygulamaya karar verdi

Муниципалитет Анталии проанализировал ситуацию и решил применить законы, запрещающие охоту на медуз

Bunun üzerine Ahmed, yerel bir gazete gibi medya kuruluşlarına başvurdu ve hak arama mücadelesi verme kararı aldı

Затем Ахмед обратился в медиа-организации, такие как местная газета, и решил бороться за свои права

Şehirde kalmaya karar verdi ve orada mutlu bir hayat sürdü

Он решил остаться в городе и прожил там счастливую жизнь

Yolda, bir çiftçi onu görür ve ona yardım etmeye karar verir

По пути его видит фермер и решает помочь ему

Bu insanlar, bu durumun farkına vararak bir şeyler değiştirmeye karar verdiler

Эти люди осознали это и решили что-то изменить.

Bir grup maceracı, büyük bir dağa tırmanmaya karar verirler

Группа искателей приключений решила взобраться на большую гору

Bir gün Ahmet, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine girişimci olmaya karar verdi

Однажды Ахмет по совету друга решил стать предпринимателем

Bir süre sonra, Murat, güçlerini kontrol etmeyi öğrendi ve artık insanlığa fayda sağlamak için bu güçlerini kullanmaya karar verdi

Через некоторое время Мурат научился контролировать свои силы и решил использовать их на благо человечества

Sonunda, insanlarla konuşmak ve onlara yardım etmek istediğimi fark ettim ve terapist olmak için eğitim almaya karar verdim

В конце концов, я поняла, что хочу разговаривать с людьми и помогать им, и решила пройти обучение на терапевта

Mezun olduktan sonra, kendi moda markamı kurmaya karar verdim

После окончания университета я решила основать свой собственный бренд одежды

Yolculuk devam ederken, adam köpeği yanında taşımaya karar verdi

Когда путешествие продолжилось, мужчина решил взять собаку с собой

Bir süreliğine başka bir köye yerleşmeye karar verdiler, ancak orada uyum sağlamakta zorlandılar ve kendilerini yabancı hissettiler

Они решили на время поселиться в другой деревне, но им было трудно там адаптироваться, и они чувствовали себя чужаками

Smith, bu sorunun cevabını bulmak için, tüm dünyada bulunan bitki örneklerini incelemeye karar verdi

Чтобы найти ответ на этот вопрос, Смит решил проанализировать образцы растений со всего мира